Om organisasjonen

“Tidligere hadde jeg jo ikke så lyst til å leve og det tror jeg hadde mye med at jeg ikke hadde en grunn til å stå opp lenger, annet enn meg selv og det var ikke godt nok.” Sitat fra en ekte Kriger. “Fra offer til Kriger” driver arbeidsforberedende trening for unge mellom 18-30 år som har psykiske utfordringer. Fokuset er å ta avstand fra offerrollen og få “mentale muskler” i fellesskap gjennom mestring. 75% av krigerne som fullfører programmet hos “Fra offer til Kriger” starter i 100 % jobb eller på skole igjen. Mens snittet hos tiltaksbedriftene er på 40%.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er tredelt:

  • Øke kjennskapen om dette rehabiliteringstiltaket innen psykisk helse hos Nav ansatte med mål om å øke tildelingen av krigere fra Nav.

  • Gjøre “Fra offer til kriger” programmet kjent i aktuelle målgrupper slik som hos fastleger, helsepersonell og andre tiltaksbedrifter.

  • Integrere flere krigere tilbake til samfunnet. Øke fra 18 til 30 rehabiliteringsplasser.

Basert på tilgjengelig innsikt og ved behov teamets eget innsiktsarbeid, skal teamet i nært samarbeid med “Fra offer til Kriger”

  • Kartlegge dagens barrierer og definere kritiske suksessfaktorer i samarbeidet med Nav. Samt innhente gode brukerhistorier fra Krigere.

  • Lage et spisset og selgende budskap som beskriver metoden/programmet hos “Fra offer til kriger”

  • Utarbeide en innsalgspresentasjon for bruk i møter hos Nav og for samarbeidsbedrifter.

  • Lage egnet materiell med viktigste innsalgspunkter (inkl brukerhistorier) som kan legges igjen hos Nav eller andre aktører etter møter.

Terje Hetland,
Pro bono-prosjektleder

Kenneth Værsland,
Pro bono-konsulent

Christine Linn Dahl,
Pro bono-konsulent

Marianne Rygh,
Pro bono-konsulent

Maria Økland Sandvik,
Pro bono-konsulent

Daniel Abicht,
Pro bono-prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.