Om organisasjonen

“Tidligere hadde jeg jo ikke så lyst til å leve og det tror jeg hadde mye med at jeg ikke hadde en grunn til å stå opp lenger, annet enn meg selv og det var ikke godt nok.” Sitat fra en ekte Kriger. “Fra offer til Kriger” driver arbeidsforberedende trening for unge mellom 18-30 år som har psykiske utfordringer. Fokuset er å ta avstand fra offerrollen og få “mentale muskler” i fellesskap gjennom mestring. 75% av krigerne som fullfører programmet hos “Fra offer til Kriger” starter i 100 % jobb eller på skole igjen. Mens snittet hos tiltaksbedriftene er på 40%.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er tredelt:

  • Øke kjennskapen om dette rehabiliteringstiltaket innen psykisk helse hos Nav ansatte med mål om å øke tildelingen av krigere fra Nav.

  • Gjøre “Fra offer til kriger” programmet kjent i aktuelle målgrupper slik som hos fastleger, helsepersonell og andre tiltaksbedrifter.

  • Integrere flere krigere tilbake til samfunnet. Øke fra 18 til 30 rehabiliteringsplasser.

Basert på tilgjengelig innsikt og ved behov teamets eget innsiktsarbeid, skal teamet i nært samarbeid med “Fra offer til Kriger”

  • Kartlegge dagens barrierer og definere kritiske suksessfaktorer i samarbeidet med Nav. Samt innhente gode brukerhistorier fra Krigere.

  • Lage et spisset og selgende budskap som beskriver metoden/programmet hos “Fra offer til kriger”

  • Utarbeide en innsalgspresentasjon for bruk i møter hos Nav og for samarbeidsbedrifter.

  • Lage egnet materiell med viktigste innsalgspunkter (inkl brukerhistorier) som kan legges igjen hos Nav eller andre aktører etter møter.

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.