Om organisasjonen

Kulturbanken Bryne er et ressurssenter for kultur midt i hjerte av Jæren. Her tilbys det kulturelle og sosiale møteplasser for alle, innen musikk, dans og drama. De ønsker å ha et tilbud for alle aldre og samfunnslag. De har også en ALLE MED løsning som de kaller kulturkontoen. Her kan barn og unge (fra lavinntektsfamilier) søke om å få dekket kostnadene ved deltakelse i en kulturell fritidsaktivitet. Kulturbanken består av Kulturfabrikkene, Hvelvet scene og utleie/konsulenttjenester.

Ildsjelene bak Kulturbanken startet allerede i 2009 med organisasjonen Ungtspor. I samarbeid med ungdommene på Bryne videreutviklet de organisasjonen, kjøpte lokale i 2018, pusset opp og åpnet dørene for første gang i mars 2021. Idag er det 200 medlemmer i kulturfabrikkene.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Morten Helgaland,
Pro bono prosjektleder

Maren Klungtveit,
Pro bono konsulent

Elin Salte,
Pro bono konsulent

Kathrine Kristiansen,
Pro bono konsulent

Alf Reime,
Pro bono konsulent

Prosjekt med fokus på

Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Mindre ulikhet
God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.