Om organisasjonen

En by uten et yrende kulturliv er ikke en ordentlig by. Vil du være med å bidra til at en av Bergens viktigste kulturaktører kan bety enda mer for byen vår?

Bergen Internasjonale Kultursenter har eksistert siden 1993 og har gjennom årene utviklet seg til et viktig knutepunkt for inkludering, mangfold og kulturutveksling. Består at 70 medlemsorganisasjoner, og samarbeider tett med Vestland Innvandrerråd.

BIK er et flerkulturelt møtested for alle innbyggere i Vestland og er en pådriver for samspill mellom ulike kulturer.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

BIK er en sammensatt organisasjon med mange interessenter. Det gjør at det å drive god kommunikasjon er utfordrende, og en sliter med å skape et fellesskap internt. Det oppleves også som at det ikke er en omforent holdning til hvilken type organisasjon BIK egentlig skal være.

Målsetting 1 med prosjektet er å skape større forståelse for hvilke fokusområder organisasjonen har, både sentralt og hos den enkelte medlemsorganisasjon.

Målsetting 2 med prosjektet er å øke graden av samhandling, forbedre intern kommunikasjon og få på plass en felles forståelse for visjonen til stiftelsen.

Dette skal gjøres ved:

  • En kartlegging blant utvalgte medlemsorganisasjoner på huset, styre og administrasjon ved hjelp av spørreundersøkelser/intervjuer.
  • Med utgangspunkt i kartleggingen utarbeides en konkret handlingsplan for videre aktivitet med nøkkelordene: Fellesskap og kommunikasjon.
  • Lande en overordnet visjon for Bergen Internasjonale Kultursenter.

Bogna Aadnevik,
Pro bono-prosjektleder

Laila Melkevoll,
Pro bono-konsulent

Kaya Steen,
Pro bono-konsulent

Benedicte Bruarøy,
Pro bono-konsulent

Lina Traskinaite,
Pro bono-konsulent

Nikki Kamara,
Pro bono-konsulent

Celina Thom,
Pro bono-prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Kjetil Sælen

Regionsansvarlig Vestland
41 00 35 00
kjetil@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.