Om organisasjonen

Samspill er en interesseorganisasjon og en medlemsorganisasjon for utøvere av internasjonal musikk, bosatt i Norge. I 25 år har Samspill hjulpet medlemmer med bakgrunn fra mer enn 80 land. Formålet er å fremme tradisjonsmangfoldet innen musikk- og beslektede uttrykk, og utøverne av disse.

Organisasjonen ble startet av tre personer fra ulike land som kom til Norge med et ønske om å drive med musikk. De opplevde alle tre lignende utfordringer i bransjen og opprettet derfor Samspill, som fungerer som en felles plattform som skal gjøre det lettere for internasjonale musikere å finne sin plass i Norges kulturliv.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet for dette prosjektet er at Samspill skal stå enda sterkere i sin organisasjon, ved at det forankres en enighet rundt konseptet og settes en tydelig retning fremover. Samspill ønsker også bistand fra Prosperastiftelsen til å beslutte hvilke mål og aktiviteter de bør prioritere fremover.

Pro bono teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Samspill:

  • Gjennomføre en situasjonsanalyse med fokus på:

  1. Fundamentet til organisasjonen når det gjelder formål, visjon, målgrupper og aktiviteter

  2. Organisasjonens tidsbruk på de tre prioriteringsområdene

  3. Målbilde organisasjonen skal jobbe mot

  • Gjøre en vurdering av om fundamentet må styrkes, om tidsbruken bør justeres mellom de tre prioriteringsområdene og om organisasjonens målbilde er klart og tydelig

  • Komme med forslag til forbedringer/prioriteringer der det trengs ref. pkt 2

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, strategi, konseptutvikling, organisasjonsutvikling, prosjektmentor


Prosjekt med fokus på

Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Eline Anvik

Prosjektkoordinator
94 84 11 93
eline@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

  • Arbeidssted Oslo
  • Oppstart Oppstart i august/september, 3 mnd. varighet.
  • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.