Om organisasjonen

Dans kan ha en unik og særegen evne til å fortelle viktige historier. Stiftelsen ODE Ung har sammen med profesjonelle dansekunstnere gjort det til sitt formål å fremme og formidle danseforestillinger for og med ungdom. ODE Ung tar i bruk danseteatralske virkemidler og tar utgangspunkt i historier fra og om ungdom i en samfunnsaktuell kontekst. ODE Ung er en frivillig organisasjon som har som formål å lage danseteaterforestillinger som skaper refleksjon og inkludering.

I 2012 ble ODE Ung etablert som en del av Stiftelsen Oslo Danse Ensemble, ODE (1994-2019). ODE Ung ledes av to veletablerte dansekunstnere, Nina Lill Svendsen og Christer Tornell. Begge er prosjekt- og kunstnerisk ansvarlige for ODE Ung sitt repertoar, og de har virket på heltid som dansekunstnere i over 40 år.

Nå arbeider de med å vise forestillingen “FESTEN” en danseforestilling for, av og med ungdom. Dette er en forestilling som kan bli en samtalestarter for vanskelige temaer som vold, rus og overgrep. ODE Ung har ambisjoner om å vise forestillingen så mye som mulig, nettopp fordi den treffer både ungdom og voksne. ODE Ung har derfor behov for å ansette en produsent, og samtidig optimalisere dagens drift.

Prospera-teamet skal derfor hjelpe ODE Ung med bærekraftig drift.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

ODE Ung sine forestillinger er verdifulle både fra et pedagogisk og kunstnerisk perspektiv. Dette skaper noen utfordringer når de søker finansiell støtte, da de faller mellom to pilarer. ODE Ung trenger å ansette en produsent, og samtidig styrke den administrative delen av virksomheten. Målet for dette prosjektet er at ODE Ung skal finne muligheter til å arbeide forutsigbart med økonomi og drift.

Pro bono-teamet skal i samarbeid med ODE Ung utvikle forslag til en

bærekraftig drifts- og forretningsmodell.

  • Kartlegge dagens drifts- og forretningsmodell (for eksempel ved en PESTEL analyse)

  • Gjennom innsiktsarbeid, kartlegge hva som oppleves som hindringer i arbeidet med å få finansiering

  • Utarbeide en konkret handlingsplan med forslag til utvikling av dagens driftsmodell, med vekt på forutsigbar og bærekraftig økonomi. Eksempelvis foreslå mulige samarbeidspartnere.

Trine Sandrine Syrrist,
Pro bono-prosjektleder

Harald R. Sundlo,
Pro bono-konsulent

Rikke Alfheim Horn,
Pro bono-konsulent

Vibeke Feldberg,
Pro bono-konsulent

Jonas Gürrich,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
God utdanning
Likestilling mellom kjønnene

Kontaktperson for prosjektet

Eline Anvik

Prosjektkoordinator
94 84 11 93
eline@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.