Om organisasjonen

Mattradisjon er kulturarv! Ved å ta vare på kunnskap om tradisjonsmat, er Norges Bygdekvinnelag med på å ta vare på viktige deler av den norske kulturen.

Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder. De er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og er forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter.

Bygdekvinnelagets visjon er en møteplass for aktive kvinner. Over 70 år som organisasjon med hjerte for matkultur og råvarer har satt spor. Bygdekvinnelaget har 11 000 medlemmer i over 430 lokallag og 18 distriktslag. Landsmøtet er det høyeste besluttende organ og sentralstyret har ansvar for organisasjonens drift. Bygdekvinnelagets administrasjon har fem ansatte på kontoret i Oslo.

Norsk tradisjonsmat er en nettside drevet av Bygdekvinnelaget. Her forvaltes, deles og formidles norske mattradisjoner. Den norske tradisjonsmaten favner historier om folk og lokalmiljø over hele landet. Mattradisjonene forteller om viktige verdier som utnytting av råvarene, fornuftig landbruk, samhold i lokalmiljøet og glede over god mat. Prosperastiftelsen skal hjelpe Norges Bygdekvinnelag med utvikling av denne nettsiden.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Bygdekvinnelaget har ønske om å utvikle norsktradisjonsmat.no. Man ønsker å få mer fokus på bærekraftig matkunnskap. Dette innebærer bruk av lokale råvarer, fornuftig bruk av naturens ressurser, ta hensyn til sesonger, hindre matsvinn, nye kostholdsråd lansert 2023, hva kan man dyrke selv, sanking av vekster, fermentering, bruk av hele dyret osv. Det er viktig å tydeliggjøre sammenhengen mellom bærekraftig forbruk av mat og tradisjonell matkunnskap.

Prosjektteamet skal hjelpe Bygdekvinnelaget med å videreutvikle konseptet for norsktradisjonsmat.no.

Teamet skal:

  • Kartlegge nåsitusajonen for norskstradisjonsmat.no

  • Tydeliggjøring av konseptet og målgruppene for tradisjonsmat.no

  • Anbefale hvordan bruken av ulike sosiale media kan optimaliseres for å øke trafikken til nettsiden og samle inn flere oppskrifter

  • Lage en kort salgspitch for norsktradisjonsmat.no som kan brukes i søknadsprosesser eller for å tiltrekke seg samarbeidspartnere

  • Utarbeide en handlingsplan for 2024 med konkrete tiltak og prioriteringer

Kristine Ekeberg Andersen,
Pro bono-prosjektleder

Giske Nystrøm,
Pro bono-konsulent

Gunnar Portvik,
Pro bono-konsulent

Mona Tønne,
Pro bono-konsulent

Sofie Railo,
Pro bono-konsulent

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Utrydde fattigdom
Utrydde sult
Likestilling mellom kjønnene
Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator
91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik lager du en nettside

En nettside er ofte den mest tydelige kanalen ut til folket for å vise frem din merkevare og informere om ditt produkt. Da er det viktig at siden representerer det dere leverer, og samsvarer med inntrykket folk har av deres merkevare. 

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.