Om organisasjonen

ROS Nasjonal/Bergen – Rådgivning om spiseforstyrrelser

En av ti personer i Norge har ifølge Folkehelseinstituttet en spiseproblematikk, og spiseforstyrrelser er et stort folkehelseproblem. 88 000 personer i Norge har til enhver tid ha en spiseforstyrrelse. Anoreksi er den mest dødelige psykiske lidelsen for unge kvinner i Norge. I tillegg er det store mørketall når det gjelder gutter og menn.

Spiseforstyrrelser kan ødelegge liv, både for den det gjelder og de pårørende.

ROS er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende. De tilbyr samtaler både fysisk, på telefon og chat. Dette tilbys både til brukere og pårørende. ROS inviterer til temakvelder, kurs og annen gruppeaktivitet. I tillegg driver de med informasjonsarbeid om spiseforstyrrelser, forebyggende virksomhet blant ungdom og holdningspåvirkning rundt kropp og utseende.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

For å få en mer solid og bærekraftig finansieringsmodell i årene som kommer, ønsker ROS flere bein å stå på. De ønsker å se spesielt på samarbeid med næringslivet som en mulighet. 

Teamet fra Prosperastiftelsen skal hjelpe ROS med salgsstrategi og salgspresentasjon opp mot nasjonale samarbeidspartnere i næringslivet. Teamet skal kartlegge hvordan ROS kan jobbe rettet mot denne målgruppen og etablere gode samarbeidspartnere med utgangspunkt i næringslivets samfunnsansvar. Vi skal levere en plan rundt ROS sitt arbeid mot aktuelle nasjonale næringslivspartnere. 

Jørgen Pedersen,
Pro bono-prosjektleder

Vibeke Kyrkjebø Irgan,
Pro bono-konsulent

Helge Bull Madsen,
Pro bono-konsulent

Mona Spjelkavik,
Pro bono-konsulent

Stian Rene Pedersen,
Pro bono-konsulent

Birthe Kåfjord Lange,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Kjetil Sælen

Regionsansvarlig Vestland
41 00 35 00
kjetil@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.