Om organisasjonen

Morsa Sykkelklubb

Veien ut av rusmisbruk er lang og hard, og veien tilbake til misbruk er kort. Mange organisasjoner jobber med å gi rusmisbrukere en vei tilbake til et verdig liv. Alle mennesker har ressurser til å løfte seg selv, men de færreste klarer det alene. Morsa sykkelklubb har ved bruk av sykkel og samhold holdt 17 rusmisbrukere i Østfold-området rusfrie i 1,5 år! Morsa Sykkelklubb tilbyr en annerledes måte å drive idrett på gjennom Morsa-modellen- Dette gir plass til individualitet samtidig som deltakere samles under en felles tanke om utvikling. “Vi finner veien sammen” beskriver Morsa Sykkelklubb sin metodikk hvor de har fokus på fellesskap, samhold og samskaping. De jobber ikke med behandling, men bidrar til rusfrie timer og er en brobygger mellom utenforskap til deltakelse i samfunnet.

I Morsa Sykkelklubb er det gratis for medlemmene å delta, de får et tilpasset treningsopplegg, de får sykkelutstyr, låne sykkel og kan vaske sine klær hos sykkelklubben. I tillegg kan deltagerne bli hentet hjemme hos seg selv før trening, for at det ikke skal finnes noen hindringer i veien for deltagelse. Morsa Sykkelklubb ønsker hjelp til å skape en bærekraftig økonomi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Morsa sykkelklubb ønsker hjelp til å finne nye måter å finansiere driften over tid. Det er ønskelig både for klubben og brukerne at det er forutsigbarhet. Målet er å ha en trygg finansiell plattform. Morsa sykkel er i dag finansiert gjennom sponsorer, samarbeidspartnere, lokalt næringsliv, samt støtte fra kommunen og fylkeskommunen.

Teamet skal:

  • Kartlegge nåværende finansielle samarbeidspartnere og potensialet for videre støtte
  • Utarbeide en liste over potensielle fremtidige inntektsstrømmer. Kartlegge eventuelle hindringer eller hva som må til for å få støtte.
  • Hjelpe med å spisse budskapet slik at man kan tilpasse sin kommunikasjon ut mot ulike potensielle finansielle samarbeidspartnere (offentlige/private/organisasjoner).
  • Utarbeide en konkret handlingsplan for 23/24

Kjetil Haanes Myhre,
Pro bono-prosjektleder

Marit Brøntveit,
Pro bono-konsulent

Eirik Boge,
Pro bono-konsulent

Veronika Dokken,
Pro bono-konsulent

Hege Le Brun,
Pro bono-konsulent

Ivar Listerud,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.