Om organisasjonen

Headspace, et prosjekt av Mental Helse, er basert på erfaringer fra 8 år med Ung Arena, og den danske modellen med samme navn. I Danmark er Headspace blitt det største forebyggende tilbudet for ungdom. Headspace er et før-kommunalt, lavterskeltilbud for unge mellom 12-25 år. En møteplass hvor trygge voksne er tilgjengelige og har ubegrenset tid når ungdommene trenger det. Enten det er kjærlighetssorg, mangel på selvtillit, problemer på skolen eller manglende mestring/resultater i idretten.

Headspace er i dag etablert i Tromsø, Vestby og Øvre Eiker. Samtidig planlegges etablering på to nye steder ved årsskiftet. Målet er å etablere en treårig pilot i fem kommuner/bydeler i Norge for å dokumentere effekten av tiltaket.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Headspace Vestby mottar støtte fra det offentlige og fra det private; stiftelser, fond og næringsliv. Headspace ønsker en mer stabil økonomi slik at man på sikt kan ekspandere og bli landsdekkende.

Headspace Vestby har en plan om å sikre en mer forutsigbar finansiering til sin drift gjennom å tiltrekke seg samarbeidspartnere i næringslivet.

Pro bono teamet skal:

  • Kartlegge dagens inntektsstrømmer

  • Utarbeide en innsalgsstrategi for næringslivssamarbeid gjennom å spisse budskapet ved det unike med Headspace sitt samfunnsoppdrag, og bli en foretrukket samarbeidspartner for næringslivet

  • Lage en interessentanalyse og en leadsliste over potensielle samarbeidspartnere lokalt og nasjonalt, som vil være i tråd med Headspace formål, virksomhet og verdier og begrunne dette.

  • Utarbeide en handlingsplan for implementering av salgsstrategien


Anne Kathrine Linnebo,
Pro bono-prosjektleder

Melissa Lyby,
Pro bono-konsulent

Katha Thommesen-Kähler,
Pro bono-konsulent

Pernille Tokerud,
Pro bono-konsulent

Hege Le Brun,
Pro bono prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator
91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik jobber du med partner/ sponsorstrategi

Partnerstrategi er et verktøy som hjelper deg i arbeidet med å få på plass en eller flere partnere/sponsorer. Artikkelen omhandler hvem, hva, hvorfor, og hvordan du kan gå frem.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.