Om organisasjonen

Kirkens Bymisjon møter mennesker som på ulike måter strever med livet.

Gjennom arbeidstiltak, åpne kafeer, væresteder og aktivitetshus hjelper Kirkens Bymisjon mennesker med å takle en vanskelig hverdag. Deres oppdrag er å avdekke og lindre nød, gi støtte til mennesker i sårbare situasjoner samt påvirke og endre årsakene til denne nøden.

Kirkens Bymisjon Nordland ønsker å se på hvordan de kan utvide sitt arbeid for ungdom. Per i dag har de tilbud til mellomtrinnet på barneskolen, men ønsker å se på hvordan de kan videreutvikle seg for å treffe aldersgruppen 13-24 år. Ungdom og unge voksne i utenforskap er en økende gruppe som samfunnet møter store utfordringer rundt. Ønsket er å være noen som følger ungdommen “et stykke på vei”.

Prosperastiftelsen skal bistå Kirkens Bymisjon med å kartlegge dagens tilbud til ungdom i Bodø.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

KFUK-KFUM og Røde Kors har nylig gjennomført kartlegginger rundt ungdomsarbeidet i Bodø som viser at det mangler et tilbud til unge som faller utenfor idrett eller andre eksisterende tilbud. Pro bono-teamet skal derfor bistå KBN med å se på hvordan organisasjonen kan bidra til å sikre et helhetlig, lavterskeltilbud i Bodø-regionen.

Målet med dette prosjektet er å komme fram til et godt beslutningsgrunnlag for videre utvikling av ungdomsarbeidet i KBN.

Teamet skal i tett samarbeid med KBN:

  • Kartlegge hvilke aktører og tilbud som eksisterer i Bodø i dag og retter seg mot ungdom, samt hvilke uløste behov som ev. ligger i kommunen
  • Anbefale strategiske satsningsområder med forslag til konkrete tiltak for KBN sitt videre ungdomsarbeid; hva skal Kirkens Bymisjon gjøre, for hvem og hvilken målgruppe?

  • Lage en handlingsplan for 2025 med prioritering og timing

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, fasilitering/workshop, kartlegging/analyse, strategi, organisasjonsutvikling, prosjektmentor.

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

  • Arbeidssted Bodø
  • Oppstart Oppstart i september, 3 mnd. varighet
  • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik gjør du en behovsanalyse

Behovsanalysen avdekker viktige oppgaver, behov og utfordringer kunden din har innenfor et område du har kartlagt gjennom innsiktsarbeidet.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.