Om organisasjonen

Gjennom media får vi daglige påminnelser om at menneskerettigheter og demokrati ikke er en selvfølge. Raftostiftelsen er ett av Norges sju freds- og menneskerettighetssentre. Stiftelsen er viktig i det internasjonale menneskerettighetsarbeidet og bidrar til økt bevissthet og handling innen feltet.

Raftostiftelsen mest kjente aktivitet er Raftoprisen. Den deles ut til personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for menneskerettigheter og demokrati. Prisen setter søkelys på menneskerettighetsbrudd og menneskerettighetsforkjempere som fortjener verdens oppmerksomhet. Den er ment å øke bevisstheten om vinnernes sak og gi dem økt beskyttelse og støtte i deres arbeid.

Raftostiftelsen spiller en viktig rolle i å fremme og beskytte menneskerettigheter globalt både gjennom Raftoprisen, utdanningsprogrammer og støtte til aktivister samt forskning. De jobber også mot myndigheter og næringsliv for å utfordre dem på deres menneskerettighetsansvar. Raftostiftelsen jobber også med undervisning i menneskerettigheter og demokrati bla i skoler på Vestlandet.

Raftostiftelsen jobber med et forprosjekt for utvikling av Raftohuset, det vil bli en oppgradering og utvideutvidelse som forventes ferdigstilt om ca ett år. Prosperastiftelsen skal bistå Raftostiftelsen med implementering av strategi.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Raftostiftelsen jobber for tiden med en ny strategi fra 2025 som i stor grad innebærer videreføring og tydeliggjøring av gjeldende strategi 2022-2024. Raftostiftelsen ønsker hjelp av et pro bono team til å:

 • Legge en plan med definerte tiltak og timing som hjelper dem med implementering av strategien. Det kan være optimalisering av hvordan ting gjøres i dag, samt forslag til nye tiltak.

 • Lage et system for hvordan Raftostiftelsen kan evaluere seg selv på om målene i strategien er oppnådd

I gjeldende strategi 2022-2024 er hovedpunktene:

 • Raftostiftelsen skal løfte Raftoprisen videre som et redskap for å anerkjenne og synliggjøre menneskerettighetsforsvarere.

 • Raftoprisen skal utfordre myndigheter og næringsliv på deres menneskerettighetsansvar.

 • Raftostiftelsen skal som et nasjonalt freds- og menneskerettighetssenter gi undervisning i demokrati og menneskerettigheter.

Ønsket kompetanse

 • Prosjektleder
 • Strategi
 • Organisasjonsutvikling
 • Kommunikasjon
 • Styreerfaring
 • Prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Kontaktperson for prosjektet

Anne Berit Aarvold

Porteføljestyrer
47 76 00 82
anne.berit@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

 • Arbeidssted Bergen
 • Oppstart Oppstart i september, 3 mnd varighet
 • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik setter du SMARTe mål for din virksomhet

Når visjon og misjon for virksomheten er definert, er det viktig å formulere noen gode mål. En metode som ofte brukes for å sette gode mål er SMART.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.