Om organisasjonen

THA står bak verdens største gratis ressurs på psykisk helse: Livserfaringbiblioteket. Biblioteket består av over 800 dybdeintervjuer på video, av mennesker fra hele verden, men med flertallet fra Norge (400+).

Videobiblioteket er i dag tilgjengeliggjort for skoler. Det er utarbeidet et opplæringsopplegg for livsmestring både på videregående og ungdomsskole. I tillegg har man utviklet en fagplattform for fagpersoner (psykologer) som lanseres sommeren 2024. THA produserer også podkasten Hverdagspsyken.

THA har tilgjengelighet på ulik kompetanse; psykologi, produksjon, tech, markedsføring, partnerskap og drift. Organisasjonen er basert på en kombinasjon av heltids-, deltids ansatte, engasjerte frilansere og frivillige.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Den økonomiske situasjonen for THA har vært voksende siden oppstarten. I 2023 kuttet myndighetenes støtten over statsbudsjettet, og antall organisasjoner som søkte på samme tilskudd som THA økte betraktelig. Derfor måtte THA finne økt støtte utenfor Norge og i andre inntektskilder for å opprettholde driften.

THAs inntekter baseres på stiftelser, bedriftssamarbeid (CSR), salg av foredrag/workshops og abonnementsinntekter for fagplattformen.

Prosperastiftelsen skal hjelpe THA med en inntektsanalyse og en handlingsplan for å bidra til mer forutsigbare og langsiktige inntekter:

Teamet skal:

  1. Gjennomføre en inntektsanalyse av det norske tilskudds- og bedriftsmarkedet samt andre mulige inntektskilder.

  2. Vurdere hvilke tiltak som gir best og raskest avkastning for THA

  3. Utarbeide en handlingsplan for inntektsarbeidet for 2025- 2026, der man prioriterer aktivitetene etter hva som vil gi best uttelling forutsatt organisasjonens ressurser


Ønsket kompetanse

Prosjektleder, forretningsutvikling, næringslivssamarbeid, kommunikasjon, organisasjonsutvikling, prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Samarbeid for å nå målene

Kontaktperson for prosjektet

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator
91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

  • Arbeidssted Oslo
  • Oppstart Oppstart i august/september, 3 mnd. varighet
  • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik jobber du med partner/ sponsorstrategi

Partnerstrategi er et verktøy som hjelper deg i arbeidet med å få på plass en eller flere partnere/sponsorer. Artikkelen omhandler hvem, hva, hvorfor, og hvordan du kan gå frem.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.