Om organisasjonen

"Idrettsglede skal være for alle, ikke bare for noen få utvalgte." Hvordan lykkes vi med tillit, inkludering, og fellesskap når du er annerledes enn meg, og vi deltar i forskjellige idretter?

"Flest mulig - lengst mulig - best mulig" er Nordstrand Idrettsforening sin visjon. Dette er en av Norges eldste idrettsforeninger, kjent for å drive med en rekke idretter som fotball, håndball, ballidrett, triatlon, vannsport, e-sport og parasport. Nordstrand IF Parasport ønsker å skape likeverdige idrettstilbud til sin målgruppe.

Nordstrand IF Parasport ble startet opp for 20 år siden og er den største paraidrettsklubben i Oslo med ca. 130 medlemmer i alle aldre, de fleste med utviklingshemming. Idrettene som tilbys er basis, fotball, håndball, bowling, klatring, innebandy, allidrettstilbud og kampsport. Klubben jobber stadig med å utvikle paratilbudet. I fjor arrangerte de for første gang aktivitetsleirer på sommeren for personer med funksjonsnedsettelser. Dette skal gjentas i år, med mer tilrettelegging for personer med utviklingshemming. Nytt fra høsten 2023 er at oppstart av rullestol-håndball som skal treffe utøvere med bevegelseshemming.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

I dag er parasport litt på siden av de store idrettene, som fotball og håndball. Et drømmescenario er at alle i klubben både vet om, kjenner til og er stolte av mangfoldet. Å kunne spille på lag i samme idrett, tross ulikheter.

Verdiskapningen av å lykkes med en helhetlig inkluderingsstrategi er mer tilhørighet og fellesskap, nye venn- og kameratskap, og innsikt i og samspill på tvers av ulike idretter. Du og jeg er kanskje ikke så forskjellige som jeg først antok. Vi har faktisk ganske mye til felles. Dette må integreres inn i en helhetlig strategi for å lykkes.

Teamet skal gjennom tett samarbeid med nøkkelpersonene i Nordstrand Parasport

  1. Gjennomføre en situasjonsanalyse av eksisterende organisasjonsstrategi, struktur og arbeidsmåte. Gjerne ved bruk av en SWOT analyse.

  2. Utarbeide et fremtidig målbilde 3 år fremfor Nordstrand IF og parasport, dvs. hvilke mål, strategi og arbeidsmåte skal organisasjonen ha i framtida, og hvordan lykkes med intensjonen om integrering og mangfold. Dette kan f.eks. gjøres gjennom en felles workshop med koordinatorer fra de andre idrettene i klubben.

Utarbeide en konkret handlings- og implementeringsplan for 2023/24 med prioritering og timing for hvordan Nordstrand IF kan jobbe strukturert på vei mot det ønskede fremtidige målbilde.

Karen Christensen,
Prosjektleder

Helene Øgaard,
Konsulent

Anders Kjøs,
Konsulent

deg?

Tina Steene,
Konsulent

Bettina Tilrem,
Mentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator
92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.