Om organisasjonen

Gaming for de beste, gaming for bredden eller gaming for alle?

Visste du at dataspilling er en av verdens største aktiviteter blant barn og unge og at 86% av alle norske barn og unge gamer i større eller mindre grad?

Aktive gamere sitt formål er å bidra til å fremme dataspilling og e-sport, samle kompetanse, formidle, utvikle ressurser og skaffe ny kunnskap.. Gjennom samhandling, koordinering og utviklingsarbeid skal foreningen legge til rette for en bærekraftig utvikling på feltet i hele Norge. Aktive Gamere er nyetablert her i Bergen og nå skal vi samarbeide med dem for å finne den best mulig veien for organisasjonen. Kjempespennende nybrottsarbeid, men en organisasjon som også kjenner på et forventningspress fra flere kanter. For hvem, for hva skal de være? Hvordan skal de bygge en bærekraftig struktur for fremtiden.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er å gjøre det enklere for Aktive Gamere og sette en retning for arbeidet de neste årene.

Prosjektet skal levere følgende::

  1. Fasilitere en strategiprosess for styret, ansatte, målgruppen, forskning/utdanning.

  2. Utarbeide en strategiplan for Aktive Gamere for perioden 2024-2026

Hva ønsker vi å oppnå med dette prosjektet:

  1. Tydeligere prioriteringer for aktiviteten til Aktive Gamere

  2. Gjøre det enklere for administrasjonen å ta de nødvendige valgene i det operative arbeidet.

  3. Utarbeide en grunnmur, som på sikt skal øke muligheten for statlig finansiering

  4. Skape større forutsigbarhet for stakeholders

  5. Tydeligere kommunikasjon rundt hvem og hva Aktive Gamere skal være.

Hans-Jørgen Skibenes,
Pro bono-prosjektleder

Cathrine Prestøy Olsen,
Pro bono-konsulent

Kathinka Pettersen,
Pro bono-konsulent

Mona Skogstrand,
Pro bono-konsulent

deg?

Isak Areklett Nordbø,
Pro bono-konsulent

Helene Myking,
Pro bono-prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Kjetil Sælen

Regionsansvarlig Vestland
41 00 35 00
kjetil@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.