Om organisasjonen

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter er et helhetlig rusfritt tilbud for personer med rusmiddelutfordringer, rus- og psykiske vansker og domfelte.

Formålet er å bistå deltakerne i sin recoveryprosess mot økt livsmestring, samfunnsinkludering og bedre livskvalitet. Ettervernstilbud tilrettelegges individuelt ut fra den enkeltes mål og behov. Det kan eks være innen digital kompetanse, fysisk aktivitet, kreativt verksted, kost-ernæring eller kulturelle aktiviteter.

Tilbudet kan kombineres med arbeidsforberedende trening (AFT).

Albratrossen har 8 ansatte, 15 plasser i ettervern og 6 AFT plasser.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er å bygge et strategisk fundament for Albatrossen Ettervernsenter sitt arbeid de neste årene. Albatrossen har vokst mye, og har utsatt en strategiprosess flere ganger. Nå skal vi samarbeide med dem om å få dette på plass.

Prosjektet skal levere følgende:

  1. Gjennomføre en analyse av dagens forretningsmodell ved bruk av f.eks en SWOT

  2. Fasilitere en strategiprosess for styret og ansatte

  3. Utarbeide en strategiplan og et fremtidig målbilde for Albatrossen Ettervernsenter i perioden 2024-2026

Hva ønsker vi å oppnå med dette prosjektet:

  1. Gjøre det enklere for administrasjonen å ta de nødvendige valgene i det operative arbeidet.

  2. Skape større forutsigbarhet for både ansatte og deltakere

  3. At det skal bli enklere å kommunisere hvem og hva Albatrossen Ettervernsenter skal være.

  4. Tydelige målsettinger innen de forskjellige forretningsområdene.

Arne Sivertsen,
Pro bono-prosjektleder

Sturle Drageset,
Pro bono-konsulent

Lene Sollesnes Holum,
Pro bono-konsulent

Sondre Grotle,
Pro bono-konsulent

Svein Erik Såtendal,
Pro bono-konsulent

Eivind A. Norebø,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

Mindre ulikhet
God helse og livskvalitet
Samarbeid for å nå målene

Kontaktperson for prosjektet

Kjetil Sælen

Regionsansvarlig Vestland
41 00 35 00
kjetil@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.