Om organisasjonen

Bergen Sanitetsforening er et lokallag tilknyttet Norske Kvinners Sanitetsforening, som er Norges største kvinneorganisasjon med 45.000 medlemmer fordelt over 550 lokallag.

Sanitetskvinnene nasjonalt er 128 år, og hovedfokus siden oppstart har vært arbeid med folkehelse, bedre kvinners helse og livsvilkår samt at de har lagt grunnlag for dagens velferdsnorge herunder etablering av første sykepleierutdanning, kreftfond, helsestasjoner for mor og barn, jordmortjeneste, revmatismesykehus og mye mer.

Bergen sanitetsforening er en lokalforening i kraftig vekst, som har firedoblet medlemstallet de siste fire årene. Foreningen fikk sine første ansatte I 2019, og startet Norges første Kvinnehelsehus I 2021. Nå teller staben fire fast ansatte, arbeidende styreleder, to prosjektansatte pluss freelancere og støttefunksjoner (kommunikasjon/sosiale medier deltid, økonomi).

Bergen sanitetsforening fyller 125 år i år, og det skal feires storslått i desember. Foreningen er også et konsern som eier og driver N.K.S. Fayehagen avlastningsbolig for multifunksjonshemmede barn og unge samt N.K.S. Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS med poliklinikk og sykehjemsavdeling for Huntington-pasienter. Disse to helsevirksomhetene har til sammen over 200 ansatte.

Hovedfokus for dette prosjektet er organisasjonsdelen av driften (foreningsdelen), med følgende strategiske områder som hovedfokus:

 • Kvinnehelse og inkludering
 • Psykisk helse og livsmestring hos unge
 • Psykisk helse og livsmestring hos eldre

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er å hjelpe Bergen Sanitetsforening med en tydelig retning i deres kommunikasjonsarbeid med tanke på synlighet og hva de ønsker å kommunisere på sine plattformer.

Bergen Sanitetsforening ønsker derfor å få bedre frem sin identitet (hvem er vi) og hvordan de skal posisjonere seg i samfunnet (hvem er vi til for)

 1. Prosjektet skal levere følgende::Gjennomføre en analyse av dagens kommunikasjonsarbeid, ved bruk av f.eks SWOT og/eller samtaler med sentrale interessenter.
 2. Ut fra analysen utarbeide Bergen Sanitetsforening sin kommunikasjonsstrategi for perioden 2024-2025
 3. Utarbeide en kommunikasjonsplan for Bergen Sanitetsforening sine forskjellige plattformer for 2024.

Hva ønsker vi å oppnå med dette prosjektet:

 1. Tydelige prioriteringer i kommunikasjonsarbeidet
 2. Gjøre det enklere for administrasjonen å prioritere i det operative arbeidet.
 3. Klargjøre ressursbehov i forhold til kommunikasjonsarbeidet.
 4. Skape større forståelse for hva Bergen Sanitetsforening er, og hvem de er for.
 5. Skape eierskap og større involvering rundt kommunikasjon blant interne aktører, som f.eks frivillige og helsevirksomhetene.

Astrid Skaali Wolden,
Pro bono-prosjektleder

Trond Wincentsen,
Pro bono-konsulent

Emma Louise Klindt,
Pro bono-konsulent

Elin Jahnsen,
Pro bono-konsulent

Trine Stanghelle,
Pro bono-konsulent

Stig Arne Thune,
Pro bono-prosjektmentorNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.