Om organisasjonen

Stadig flere barn og unge faller utenfor samfunnet av ulike årsaker. En av dem er økonomi. Flere aktører arbeider mot barn og unge som lever i økonomisk utenforskap. Likevel ser man at tilbudene ikke alltid treffer de med aller størst behov. FOR ALLE! Haugesund samler gode krefter i Haugesund med mål om å kunne gi et enda bedre tilbud til målgruppen. Haugesund Røde Kors, Forandringshuset og Kirkens Bymisjon er hovedaktører og driver prosjektet med en prosjektansvarlig i ledelsen.

Pro bono-prosjektet

Det er 2 år igjen av den 3-årige prosjektstøtten til FOR ALLE! Haugesund og de trenger en strategi for å sikre at tilbudet lever videre etter at prosjektperioden er over. Teamet skal følge FOR ALLE! gjennom 6 måneder, hvor de gjennom denne prosessen skal løfte blikket og komme frem til en strategi for det videre arbeidet. Prospera-teamet skal:

  1. Periode 1/før sommeren: Gjennomføre en GAP-analyse ved å se på hvor FOR ALLE! Haugesund er i dag og hvilken rolle de ønsker å ha fremover.

  2. Periode 2/etter sommeren: Formulere en strategi for de neste 3 årene med konkrete mål. Her kan man blant annet se på hvem som skal være med i samarbeidet, fordeler ved å være medlem, hvilke aktiviteter de skal gjennomføre, og hva som er suksesskriteriene for at samarbeidet skal fungere på lengre sikt.

  3. Lage en prioritert handlingsplan for 2023 og anbefale delmål/KPIs/milepæler som konkretiserer hvilke strategiske grep som er nødvendig.

Vibeke Klungeland,
Pro bono-prosjektleder

Hans Kristian Torske,
Pro bono-konsulent

​​Jarle Reinertsen,
Pro bono-konsulent

Mads Bardsen,
Pro bono-konsulent

Prosjekt med fokus på

Samarbeid for å nå målene
Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Martha Sofi Dragsund Kristoffersen

Administrasjonsleder
97 95 90 13
martha@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.