Om organisasjonen

Ullern Frivillighetssentral er et tiltak i Kirkens Bymisjon med fire faste heltidsansatte. Tiltaket har hatt avtale med Bydel Ullern siden 1995, med formål å stimulere til økt frivillig innsats. Ullern Frivillighetssentral arrangerer en rekke aktiviteter som turvenn, kunstuttrykksgrupper, og torsdagslunsj, med formål å skape inkludering, kreativ utfoldelse, og å forebygge utenforskap og ensomhet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Frivillighet for flyktninger og frivillige - i nye roller er støttet av Gjensidigestiftelsen, og handler om å vise mot, vilje og styrke til å gå over i ny rolle som frivillig. Her bruker man egne erfaringer med å komme til et nytt land for å hjelpe andre i lignende livssituasjon med å kjenne seg inkludert og velkommen. Ullern Frivillighetssentral ønsker at et eksternt team kan bistå med å optimalisere markedsføringen av virksomheten og aktivitetstilbudene. Formålet er å bli mer synlig i bydelen, slik at flere tar i bruk tilbudene og vil være med som frivillige.

Teamet skal i samarbeid med nøkkelpersoner i Ullern Frivillighetssentral

  • Kartlegge dagens kommunikasjonsarbeid.
  • Definere kommunikasjonsmål, budskap, og aktuelle målgrupper.
  • Lage en enkel strategi med konkrete verktøy og retningslinjer for hvordan nå ut til målgruppene.
    - Hvordan markedsføre tilbudene til Ullern Frivillighetssentral på en engasjerende måte?
    - Hvilke kommunikasjonsarenaer og kanaler er mest effektive for å nå målgruppene?
  • Tilpasset handlings- og implementeringsplan for å strukturere og målrette kommunikasjonen (målgrupper, årshjul, budskap, frekvens, kanaler).

Jonette Øyen,
Pro bono-prosjektleder

Mona Tønne,
Pro bono-konsulent

Mette Skare,
Pro bono-konsulent

Renate Tillerås,
Pro bono-konsulent

Jorunn Wold,
Pro bono-konsulent

Tetiana Beskrovna,
Pro bono-konsulent

Pernille Berg,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

Utrydde fattigdom
God helse og livskvalitet
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator
92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik lager du Personas

Personas er en fiktiv beskrivelse av en typisk kunde i din målgruppe. For å skape en god tjeneste, er det viktig å ha detaljert kjennskap til de som skal benytte tjenesten/produktet ditt.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.