Søk støtte fra våre dyktige konsulenter

Prosperastifelsen gir bort kompetanse til ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører. Din organisasjon kan få låne et team av konsulenter i 12 uker, som kan hjelpe deg med å lykkes.

Neste søknadsfrist:

 • 1. mars 2024
 • 1. november 2024

Vi vil hjelpe deg til å lykkes!

Prosperastiftelsen jobber for at ingen gode løsninger på samfunnsutfordringer skal hindres av manglende kompetanse eller kapasitet. Målet er å øke den samlede samfunnsnytten ved å tilføre kritisk nøkkelkompetanse der det trengs- vi kaller det kompetansebasert frivillighet.

Som ideell organisasjon kan du få støtte innenfor utfordringer knyttet til organisasjonsutvikling, økonomi, juss, strategi, markedsføring og kommunikasjon, frivillighetsreise, kartlegging, rekruttering, endringsprosesser og næringslivssamarbeid.

Til søknadsskjemaet!

 • Hvem kan søke?

  For å kunne søke bistand fra Prosperastiftelsen må disse tildelingskriteriene være oppfylt: 

  • Organisasjonen er ideell, non-profit
  • Prosjektet skal ikke fremme bestemte livssyn og/eller politiske agendaer
  • Organisasjonen og prosjektet har som formål å løse relevante samfunnsutfordringer
  • Organisasjonens ressurser/metoder er ikke tilstrekkelig for å nå fastsatte mål. Prosjektets omfang må være gjennomførbart innenfor Prosperastiftelsens rammer
  • Organisasjonens nøkkelpersoner uttrykker sterk støtte til Prosperastiftelsens involvering og det settes av tid til å følge opp pro bono teamet
 • Hvordan vurderer vi søknadene?

  Når vi skal vurdere og prioritere søknader ser vi blant annet på disse vurderingspunktene:

  • Organisasjonen har et handlekraftig styre og ledergruppe

  • Det er en klar og enkel beslutningsprosess internt i organisasjonen

  • Det settes av tilstrekkelige ressurser til å iverksette tiltak fra leveransen etter at prosjektet er fullført

  • Organisasjonen har en tydelig visjon, tydelige mål og verdier som styrer organisasjonen

  • Organisasjonen kan vise til gode resultater av det de leverer til samfunnet

  • Organisasjonen har en stabil økonomisk situasjon

 • Hva kreves av din organisasjon?

  For å kunne få konsulentbistand må du være en ideell aktør, ha en konkret utfordring og ha mulighet til å sette av nok tid til prosjektet. 

  Det er viktig at dere gjør nøkkelpersoner tilgjengelig på kveldstid en gang ca annenhver uke, at dere ikke har andre store prosjekter på gang som vil kunne stå i veien for gjennomføringen, at dere er åpen og ærlig om deres situasjon og at dere er innstilt på å skape en takknemlighets-kultur i møte med konsulentene.

  Vi hjelper alt fra godt etablerte aktører som Røde Kors og Turistforeningen til yngre organisasjoner hvor alt baserer seg på frivillig arbeid. Våre fokusområder er barn og ungdom, eldre, fysisk og psykisk helse, natur og miljø, integrering og mangfold, idrett, friluftsliv og kultur.

  Har du fått et prosjekt tidligere, er det ikke noe i veien for å søke om flere prosjekt. 

 • Hvordan skrive en god søknad?
  • Vis at dere har behov for et prosjekt ved å fremheve viktigheten for tilgang til kompetanse og hvor mange som får gleden av prosjektet.
  • Vær åpen og ærlig i det du skriver, det er bare på denne måten vi kan hjelpe dere på best mulig måte. 
  • Sett av nok ressurser under prosjektperioden for å være tilgjengelig for konsulentene. De beste resultatene er som oftes resultat av prosjekter med nært samarbeid mellom organisasjon og teamet. 
  • Sett av nok ressurser til å implementere prosjektresultatet. Hva ønsker dere å gjøre med resultatet når prosjektperioden er over?
  • Hvordan når dere ut til målgruppen på en god måte? Målgruppen kan være alle aldre fra 0 til 110 år.
  • Tenk over hvilke bærekraftsmål eller samfunnsnytte dere arbeider mot.

Slik fungerer det


1. Vurdering

Om din søknad oppfyller tildelingskriteriene og blir prioritert etter evalueringspunktene vil vi gå i gang med prosessen med å innhentet en prosjektdonasjon fra en tredjepart.

2. Scoping

Om finansieringen kommer på plass vil din søknad bli godkjent, og vi vil gå i gang med scopingprosessenn, der vi sammen med dere avdekker den konkrete utfordringen for bistanden og om tidspunktet er riktig for dere.

3. Prosjekt

Et prosjekt varer som regel i 3 måneder, hvor et team av 5-6 fagkonsulenter møtes en kveld hver uke for å løse en konkret utfordring dere står overfor.

4. Evaluering

Etter endt prosjekt er det krav om en enkel evaluering og rapportering om prosjektet, iverksettingen og resultatet.

Søknadsskjema for konsulentbistand

Hensikten med søknadsskjemaet er å gi et best mulig innblikk i deres organisasjon og hva dere trenger hjelp til, slik at vi på best mulig måte kan bistå dere med riktig kompetanse på riktig sted.

Søknadsskjema for å motta prosjekt

Kontaktinformasjon

Adresse
Mer om organisasjonen
Hvilke bærekraftsmål jobber dere med? 
Hvem er målgruppen for organisasjonens arbeid? 

Beskriv hva organisasjonen har oppnådd. Forsøk å beskrive hvilken effekt dette har hatt på målgruppen.

Relevante elementer er størrelsen på organisasjonen, antall medlemmer, organisering og beslutningsstruktur, inkl. beskrivelse av eventuelt styre og daglig ledelse

Beskriv hvordan organisasjonen finansierer virksomheten og den økonomiske situasjonen framover.

Hva trenger dere hjelp med

Beskriv både menneskelige ressurser og eventuelle økonomiske ressurser som er satt av for gjennomføringen av dette prosjektet.

Vedlegg

Last opp siste godkjente årsrapport / årsregnskap

Last opp eventuelle andre vedlegg som er relevant for søknaden

25%

Vil du vite mer?

Vi er alltid på utkikk etter dyktige mennesker som ønsker å bidra. Ta kontakt med oss eller klikk deg videre for mer info om hva det innebærer å være pro bono-konsulent.

Vi ser etter deg som har høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen kompetansefeltet du ønsker å donere.