Evaluering etter prosjekt

Introduksjon

Med bakgrunn i gjennomført oppdrag ønsker vi å få din tilbakemelding på gjennomføringen av prosjektet og opplevelsen din av prosessen og samarbeidet.
Formålet med dette er å vurdere måten prosjektet har blitt gjennomført på og samle erfaringer som danner grunnlag for videreutvikling av fremtidige prosjekter! 

Du kan beregne ca. 5 minutter på å fylle ut skjemaet. 

Tusen takk for din tilbakemelding!

Din rolle 
Om egen rolle
Jeg har fått brukt erfaringen og kompetansen min i prosjektet
Jeg har lært noe nytt av å være med i dette prosjektet
Jeg er stolt av å ha vært med i dette prosjektet
Det har vært gøy og givende å jobbe med prosjektet
Om teamet
Vi har fordelt ansvar og arbeidsoppgaver på en hensiktsmessig måte
Teamet har vært sammensatt med nødvendig erfaring og kompetanse
Teamet har klart å avgrense prosjektet på en hensiktsmessig måte
Det har vært god kommunikasjon mellom oss i teamet
Om prosjektet
Det har vært tydelig hva som var prosjektets formål
Prosjektleder har gjort det som må til for at vi skal fungere effektivt
Det har vært nyttig å ha med prosjektmentor i prosjektet
Vi har hatt tilstrekkelig dialog med prosjektmottaker
Tilbakemelding til Prosperastiftelsen
Oppfølgingen fra Prosperastiftelsen har vært god
Jeg kan tenke med å delta på et nytt prosjekt gjennom Prosperastiftelsen i fremtiden
20%