Kartleggingsskjema

Kontaktinformasjon

Om organisasjonen

Adresse

Mer om organisasjonen
Har organisasjonen til hensikt å fremme bestemte livssyn eller politiske partier? 

Hvem er målgruppen for organisasjonens arbeid? 
Hvilke bærekraftsmål jobber dere med? 

Hvis dere jobber med flere mål, velg de tre viktigste.


Relevante elementer er størrelsen på organisasjonen, antall medlemmer, organisering og beslutningsstruktur, inkl. beskrivelse av eventuelt styre og daglig ledelse

Beskriv hva organisasjonen har oppnådd. Forsøk å beskrive hvilken effekt dette har hatt på målgruppen.

Beskriv hvordan organisasjonen finansierer virksomheten og den økonomiske situasjonen framover.

Hva trenger dere hjelp til
Hvor i organisasjonen er prosjektet forankret?

Et pro bono-prosjekt bør forankres i organisasjonen på lik linje med andre større investeringer (kroner, ressurser etc.). Merk av for alle forankringspunkter.

Beskriv menneskelige ressurser og eventuelle økonomiske ressurser som er satt av for gjennomføringen av dette prosjektet. Hvem i organisasjonen vil ha ansvar og beslutningsmyndighet vedrørende prosjektet?

Vedlegg

For å få en oversikt over hvordan Prosperastiftelsen best kan hjelpe, trenger vi tilgang til noen viktige dokumenter fra din organisasjon.

Last opp siste godkjente årsrapport / årsregnskap

Her kan du laste opp andre filer som dere mener er relevante. Det kan f.eks. være organisasjonskart, informasjonsvideo, rapporter eller andre dokumenter.

25%