Om organisasjonen

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en viktig samfunnsaktør som i over 100 år har bidratt til å skape bedre og mer meningsfulle liv for mange mennesker lokalt. Stiftelsen består av elleve virksomheter som jobber med ulike tjenester innen forebyggende innsats, opplæring, veiledning og omsorg for målgrupper som barn, ungdom, foreldre, arbeidsledige, rusavhengige, volds- og incestutsatte og andre mennesker i sårbare livssituasjoner.

Stiftelsen har også to datterselskaper, Seiersborg VGS og Fredrikstad og Seiersborg VGS Follo. Her går ungdom som av ulike årsaker trenger ekstra oppfølging. Det kan blant annet være ungdom med dysleksi, sosial angst, mobbehistorikk eller omsorgssvikt. Mange av ungdommene blomstrer ved å gå på en av disse skolene. For å sørge for at de følges opp i en trygg arena også utenom skoletid, har Blå Kors utviklet konseptet Blå Punkt. Blå Punkt er et fritidstilbud med fokus på livsmestring og individuell oppfølging. 


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet for dette prosjektet er å skape en plass for unge voksne i Blå Punkt, og på den måten bidra til at de får tettere oppfølging også etter VGS. Det er ønskelig at målgruppen integreres som en ressurs i tilbudet, for å bidra til økt læring og mestring.

Teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Blå Punkt;

  • Utføre innsiktsarbeid rettet mot
    → De eldste brukerne av tilbudet, for å kartlegge hvilke behov de har for videre deltakelse i Blå Punkt

→ Andre aktuelle aktører med erfaring på målgruppen unge voksne, for eksempel Fontenehuset Fredrikstad

  • Basert på innsiktsarbeid, komme med anbefalinger på hvordan tilbudet kan videreutvikles for å nå ut til målgruppen unge voksne, og på hvilken måte de kan fungere som en ressurs i det utvidede tilbudet.

  • Utarbeide en handlingsplan med prioritering og timing for de neste 12 mnd.

Cecilia Brynhildsen,
Pro bono prosjektleder

Vegard van der Zalm Gjerløv,
Pro bono-konsulent

Helge Hasvold,
Pro bono-konsulent

Bengt Morten Wenstøb,
Pro bono-konsulent

Sunniva Larssen Ihlebæk,
Pro bono-konsulent

Tony Øvrevik,
Pro bono prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
God utdanning
Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Eline Anvik

Prosjektkoordinator
94 84 11 93
eline@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.