Om organisasjonen

Blå Kors Steg for Steg

“Jeg vil jo ikke bli sett på en som må ha spesielle hensyn, jeg vil jo bli sett på som et vanlig menneske” er et beskrivende sitat på hvordan det kan oppleves å være en person som står utenfor samfunnet. Blå Kors setter mennesket i fokus og gjennom programmet Steg for Steg støttes mennesker på veien mot ønsket liv og tilbake i samfunnet med støtte fra veileder og en frivillig tidgiver. Her møtes man og støtter hverandre, og ser verdier, ressurser og muligheter. Blå Kors Steg for Steg møter utfordringene som utenforskap representerer, og bruker det som et potensial for innovasjon hvor innbyggere i marginaliserte livssituasjoner inkluderes gjennom samfunnsdeltakelse og arbeid, noe som har enorme gevinster både på samfunnsnivå og på individnivå. Prosperastiftelsen skal hjelpe med å dokumentere nytteverdien av Steg for Steg.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Hvordan kan ideelle organisasjoner vise hvilken verdi og pengesum de sparer sin kommune for? Blå Kors Steg for Steg holder til i Stavanger sentrum og ble etablert i 2020. Siden etableringen, har Steg for Steg hatt en rask vekst, og når per idag ut til over 250 deltagere, med tilbud fra 130 frivillige tidgivere og 8 ansatte. Driften finansieres per dags dato primært gjennom Blå Kors nasjonalt. Blå Kors ønsker nå hjelp til å dokumentere verdien av Steg for Steg, med vekt på hvor mye dette økonomisk sparer kommunen for. Dokumentasjonen skal brukes til å vise hvordan Steg for Steg frigjør midler hos sin kommune. Teamet skal jobbe både ut fra offentlig informasjon og eget innsiktsarbeid. Basert på infoen som blir tilgjengeliggjort, skal teamet;

  • Evaluere den kvantitative (økonomiske) effekten av Steg for Steg på kommunenivå i Stavanger.
  • Hvor mye sparer kommunen på at brukerne slipper å bruke penger på relevante kommunale tjenester, som f.eks mindre sykehusbesøk, mindre bruk av NAV-tjenster, og mindre bruk av fastlegetjenester? Hvor mye tjener kommunen på at disse menneskene kommer tilbake til samfunnet?
  • Det er ønskelig at metoden teamet bruker for å evaluere, kan overføres til andre kommuner hvor Steg for Steg gjennomføres.
  • Utarbeide en brukervennlig rapport som dokumenterer og synliggjør de kommunale økonomiske besparelser, som Blå Kors kan vise til ved senere anledning.

Kristine Berg Marhaug,
Pro bono-prosjektleder

Kari Kverneland Kastmann,
Pro bono-konsulent

Jan Kåre Ruud,
Pro bono-konsulent

Christel Byberg Ryland,
Pro bono-konsulent

Jon-André Johansen,
Pro bono-konsulent

Ingfrid Landnes,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Kontaktperson for prosjektet

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator
92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.