Om organisasjonen

Jeg vil jo ikke bli sett på en som må ha spesielle hensyn, jeg vil jo bli sett på som et vanlig menneske” er et beskrivende sitat på hvordan det kan oppleves å være en person som står utenfor samfunnet. I dag lever ca 15% av ungdom i aldersgruppa 13-25 år i utenforskap.

Blå Kors ønsker å jobbe forebyggende med denne utfordringen. Grunntanken med programmet “Steg for steg” er å sette mennesket i fokus, og gjennom programmet støttes man av en veileder og frivillig tidgiver på veien mot ønsket liv og tilbake i samfunnet. Blå Kors ønsker nå at ungdommen skal bli inkludert som ressurs og tidgiver fra 13 årsalderen. Tanken er at ungdom møter ungdom, og kan støtte hverandre og delta i ulike sosiale aktiviteter sammen, for et mer inkluderende fellesskap.

Gevinsten av “Steg for steg” sin nye satsning, er både på individ- og samfunnsnivå, som eksempelvis økt livsglede- og kvalitet, og færre som faller utenfor samfunnet.Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

I dette prosjektet skal “steg for steg” videreutvikles, og tilpasses en ny målgruppe.

Pro-bono teamet skal derfor blant annet

  • Kartlegge muligheter og hindringer for prosjektet.

    • Hvordan kan Blå Kors best mulig sikre en god tidgivertjeneste der ungdom fra 13-18 år gir av sin tid i steg for steg-prosjektet? Det er viktig at ungdommen forstår hvilken ressurs de er.

  • Hvilke tilpasninger av eksisterende konsept må Blå Kors gjøre for å lykkes med denne målgruppen?

    • Utarbeide forslag til veiledning/mal for onboarding, ivaretakelse, og exit i samarbeid med Blå Kors

  • Hvilke juridiske betraktninger må hensyntas?

    • Samtykke fra ungdom, foreldre, andre?

  • Oppsummere funnene og forslag i en handlings- og implementeringsplan som Blå Kors kan benytte for videreutvikling.


Lilly Anne Håversen,
Pro bono konsulent

Lars-Christian Elvenes,
Pro bono prosjektleder

Karen E Ramsland,
Pro bono konsulent

Christel Byberg Ryland,
Pro bono mentor

Pål Minde,
Pro bono konsulent

Thea Kjellesvik,
Pro bono konsulent

Jan Kåre Ruud,
Pro bono konsulent

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.