Om organisasjonen

Windjammer er starten på en ny reise for ungdommer mellom 18-25 år, som står utenfor utdanning, opplæring eller skole. Programmet er bygget rundt 4 uker til sjøs ombord på ærverdige S.S. Christian Radich. Her får 47 unge mennesker konkrete utfordringer og nye opplevelser. Det er en reise bort fra problemene, ut i verden og inn i deg selv. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Per dags dato støtter det offentlige noen få av plassene uten at dette dekker hele målgruppen. Selv om målet er at det offentlige skal være hovedkilden til finansiering, så ønsker Stiftelsen Christian Radich å ha et tilbud om stipend basert på private midler. Stiftelsen ønsker slik å tilby plasser til de som faller utenfor klassiske støtteordninger. Stiftelsen mottok i 2018 omlag 5 millioner fra ulike private bidragsytere til drift av skuta og utvikling av Windjammer programmet. Målet er å øke dette beløpet og kanalisere støtten gjennom Windjammer-stipendordningen som i neste omgang også er en støtte til drift og vedlikehold av kulturminnet, Christian Radich.

Prospera-teamets oppgave er å utvikle rammeverket for dette fondet. Leveransen inkluderer:

1. Målgruppeanalyse for fondet. Hvem er potensielle bidragsytere og hva ønsker de fra et slikt fond i form av hva de får tilbake for sin investering?

2. Anbefalinger for hvordan potensielle bidragsytere eksponeres for fondet. Her er det viktig å forstå markedet for formueforvaltning samt sponsormarked og donasjoner fra næringslivet.

3. Salgspresentasjon som kan brukes overfor potensielle bidragsytere.

4. Detaljert fremdriftsplan mot etableringen av fondet. Hva gjøres av hvem og når?Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.