Om organisasjonen

Dale Oen Experience er en ideell organisasjon som gjennom friluftsliv, forskning og teknologi gir barn og unge mestringsopplevelser, mening og glede. Siden oppstarten i 2012 har stiftelsen bidratt til at svært mange barn og unge har sprengt grenser og oppdaget egne styrker gjennom nye opplevelser.

Tilbud og aktiviteter inkluderer helge- og ferieaktiviteter, camper, forskningskonferanser og Dale Oen Academy.

Resultatene viser at i Dale Oen Academy, fullfører 90% av ungdommene programmet.

De rapporterte endringene av verdier for ungdommene er at selvbilde er opp 87%, følelse av glede er opp 100%, mestringsfølelse/mestringsopplevelse er opp 116%, og tro på fremtiden er opp utrolige 165%.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er å profesjonalisere den interne driften hos Dale Oen stiftelsen.

Prosjektet skal levere følgende:

  1. Gjennomføre en analyse av dagens organisasjon, ved bruk av f.eks SWOT og samtaler med sentrale interessenter.

  2. Ut fra analysen utarbeide en handlingsplan med klare anbefalinger for en fremtidig organisering.


En ikke uttømmende liste over momenter som blir viktige er:

  1. Kartlegging og tydeliggjøring av roller og arbeidsoppgaver

  2. Kartlegging og tydeliggjøring av ansvar og mandat

  3. Samspill styret/administrasjon

  4. Arbeidsbeskrivelser

  5. Organisasjonskart

Hva ønsker vi å oppnå med dette prosjektet:

  1. En klarere intern organisering, der alle er innforstått med arbeidsoppgaver, myndighet og mandat i sine roller.

  2. En effektiv arbeidsflyt der roller ikke overlapper hverandre, men utfyller hverandre.

Cecilie Sælen,
Pro bono-prosjektleder

Vivi Loftaas Osberg,
Pro bono-konsulent

Inge Husefest,
Pro bono-konsulent

Inger-Johanne Tjoflaat,
Pro bono-konsulent

Harald Innbjør,
Pro bono-konsulent

Thilde Mikkelsen Hundvin,
Pro bono-konsulent

Birthe Kåfjord Lange,
Pro bono-prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Kjetil Sælen

Regionsansvarlig Vestland
41 00 35 00
kjetil@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.