Om organisasjonen

DNT Vestfold er et samarbeidsorgan for de fem turistforeningene i fylket; Holmestrand og Omegn Turistforening, DNT Horten, DNT Tønsberg og Omegn, DNT Sandefjord og Larvik og Omegns Turistforening.

I løpet av et år har DNT Vestfold ca. 50 000 registrerte dugnadstimer, over 700 frivillige og mer enn 1000 organiserte aktiviteter - med 17 hytter over 1000 km med løyper både sommer og vinter.

DNT blir stadig mer profesjonalisert, og oppgavene administrasjonene skal løse blir flere og mer komplekse. Per dags dato gjør alle de fem lokalforeningene mange av de samme administrative oppgavene. For å effektivisere og profesjonalisere driften av foreningene, foreligger et felles ønske om å sammenslå de fem lokalforeningene til én felles administrasjon.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

For å gjennomføre sammenslåingen må alle fem medlemsforeninger godkjenne forslaget om sammenslåing i sine respektive årsmøter. DNT Vestfold ønsker derfor blant annet å fremlegge et grundig gjennomarbeidet forslag til ny organisering på årsmøtene. Målet med prosjektet er å bistå DNT Vestfold i utredningsprosessen, ved å se nærmere på hvordan økonomien vil se ut etter sammenslåingen.

Teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i DNT Vestfold:

  • Kartlegge dagens inntekter og kostnader i de 5 medlemsforeningene, samt i DNT Vestfold

  • Utarbeide et anslag til hvordan det fremtidige kostnads- og inntektsbildet vil se ut etter sammenslåingen, herunder foreslå ny fordelingsnøkkel for medlemskontingent fra DNT Vestfold og til de lokale foreningene

  • Bistå DNT Vestfold med å kartlegge potensielle juridiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med sammenslåingen

Hans Cats,
Pro bono-prosjektleder

Tor Arne Wanebo,
Pro bono-konsulent

Jonas Gürrich,
Pro bono-konsulent

Gerd Andersen,
Pro bono-konsulent

Trine Owesen-Lein,
Pro bono-konsulent

Rikard Berg,
Pro bono-konsulent

Paal Leveraas,
Pro bono prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.