Om organisasjonen

EA Ung er en uformell møteplass med sosiale aktiviteter og jobbtilbud rettet mot ungdom. Ungdomsklubben deler lokaler med VIDU AS - hvor det på dagtid drives “Marens bakeri & kafé” - et arbeidsrettet inkluderingstiltak. På kveldstid går kaféen sømløst over til å bli en ungdomskafé som drives av stiftelsen EA Ung Inderøy.

Møteplassen har fokus på inkludering, sosialisering, arbeidspraksis, og ungt entreprenørskap. På bakgrunn av dette skaper de en arena som muliggjør at ungdom får et fritidstilbud der de kan få opplæring, utvikle seg selv gjennom å få tillit og ansvar.

EA Ung Inderøy ble stiftet i 1998 og har skapt ulike muligheter for, med og av ungdom i 25 år. Stiftelsen ble kåret til årets fritidsklubb i 2018 grunnet sterk medvirkningsmetodikk og antall frivillige ungdommer i aktivitet. I 2023 mottok de inkluderings- og mangfoldsprisen fra Inderøy kommune.Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

EA Ung Inderøy ønsker bistand til å styre mot en trygg, forutsigbar og mindre prosjekt-avhengig økonomi som kan skape sikre arbeidsplasser og en levedyktig organisasjon for fremtiden.

Pro bono-teamet skal:

  • Kartlegge dagens drifts- og forretningsmodell, med særlig fokus på dagens tilbud, operativ drift og inntektsstrømmer

  • Komme med strategiske anbefalinger for å oppnå en mer forutsigbar økonomi

  • Utarbeide en handlingsplan med tiltak for 2025

Henrik Hoem,
Pro bono-prosjektleder

Tommy Gausen-Rise,
Pro bono-konsulent

Petter Kverneng,
Pro bono-konsulent

Nadin Granberg,
Pro bono-konsulent

Thomas Nygaard,
Pro bono-konsulent

Per Ljåstad,
Pro bono-konsulent

Alma Dautbegovic,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
God utdanning
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Kontaktperson for prosjektet

Eline Anvik

Prosjektkoordinator
94 84 11 93
eline@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.