Om organisasjonen

Idretten er ikke for alle. For dem som sliter med rusmisbruk, psykisk syke, unge lovbrytere, domfelte og løslatte, unge “utenfor” og minoriteter er det ikke mange tilbud. Foreningen Ett slag av gangen (heretter ESAG) er en ideell og livssynsnøytral forening. Foreningen har som formål å søke midler og yte støtte til landets golfklubber som i tillegg til sin vanlige aktivitet, driver eller ønsker å drive aktivitetstilbud for denne gruppen.

Aktivitetstilbudet gir deltakerne mulighet til fysisk aktivitet etter egne forutsetninger og ønsker samt deltakelse på en arena for sosial utvikling, mangfold og integrering. Matservering og arbeidstrening er viktige elementer i tilbudet. Målsettingen er å få deltakerne tilbake i jobb og skole. ESAG har inngått et samarbeid med Emploi- Sens arbeidsinkludering, hvor en jobbspesialist jobber opp mot 5 prosjektklubber og er tilgjengelig for de aktuelle deltakerne i 2 år.

ESAG har inngått et samarbeid med Norges Golfforbund som vil være med å sikre aktivitet i våre samarbeidende klubber.

ESAG har ambisjoner om et spleiselag der det offentlige, idretten gjennom golf og næringslivet står sammen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

ESAG ønsker å sikre en mer forutsigbar finansiering til sin drift gjennom å tiltrekke seg samarbeidspartnere i næringslivet.

Teamet skal hjelpe ESAG med en salgsstrategi og salgspresentasjon for å skaffe samarbeidspartnere i næringslivet.

  • Utarbeide en interessentanalyse og en leadsliste over potensielle samarbeidspartnere som er i tråd med ESAG virksomhet og verdier

  • Utarbeide en salgsstrategi for næringslivssamarbeid

  • Spisse ESAGs budskap slik at de kommuniserer det unike med sitt samfunnsoppdrag effektivt til næringslivet og blir en attraktiv og preferert samarbeidspartner

  • Utarbeide et forenklet samfunnsregnskap som viser hva utenforskap for personer målgruppen representerer koster samfunnet pr person. Dette ønskes brukt i kommunikasjon med samarbeidspartnere.

  • Lage et egnet presentasjonsprodukt, f.eks powerpoint-presentasjon, brosjyre, eller lignende som ESAG kan bruke i sin kommunikasjon mot næringslivet

  • Utarbeide en handlingsplan for implementering av salgsstrategien

Øivind Solheim,
Pro bono-prosjektleder

Beate Viktoria Ørbeck,
Pro bono-konsulent

Jens Petter Mathisen,
Pro bono-konsulent

Erik Wattne,
Pro bono-konsulent

Britt Vassdal Evjenth,
Pro bono-konsulent

Tahiya Hussain,
Pro bono-konsulent

Steinar Kyrkjebø,
Pro bono-prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator
91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.