Om organisasjonen

“Å ikke ha råd til julegaver til barna våre er skamfullt og sårt." Heldigvis finnes det noen som hjelper oss. Det er vi evige takknemlige for!”

Familiestøtten er en frivillig organisasjon som hjelper vanskeligstilte barnefamilier i Bergen. Organisasjonen ble stiftet i 2016 og drives i dag på frivillig basis av rundt 90 frivillige som bruker av sin fritid for å hjelpe.

Familiestøtten tilbyr mat, klær, økonomisk veiledning og råd med bakgrunn i helse-og sosialomsorgen til den som trenger. Til jul hjelper de med julegaver til familier som trenger det mest, og om sommeren arrangerer de sommerleir.

I 2023 fikk over 1000 familier i Bergen hjelp fra Familiestøtten.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Familiestøtten drives utelukkende på frivillig basis. Fraværet av struktur og klare rollefordelinger gjør at arbeidet i stor grad er personavhengig. Foruten formålet om “Verdig hjelp til barnefamilier i Bergen” foreligger det lite skriftlig nedfelt i organisasjonen. Teamet skal derfor foreslå en retning og en hensiktsmessig strukturering av driften, gitt de ressursene og rammebetingelsene som eksisterer per i dag.

Målet med prosjektet er å etablere et tydelig overordnet formål for organisasjonen, samt en organisasjonsmodell som er bærekraftig over tid.

Pro bono-teamet skal:

  • Gjennomføre en situasjonsanalyse av dagens drift av Familiestøtten Bergen
  • Beskrive en overordnet visjon for Familiestøtten Bergen

  • Utarbeide en enkel strategiplan for 2025-2026 med hovedfokus på prioriterte områder og intern struktur

  • Lage en tilhørende handlingsplan, med stort fokus på organisasjonens implementeringskapasitet

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, organisasjonsutvikling, strategi, kommunikasjon, prosjektmentor.

Prosjekt med fokus på

Mindre ulikhet
God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

  • Arbeidssted Bergen
  • Oppstart Oppstart i august/september, 3. mnd varighet
  • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik gjennomfører du en SWOT-analyse

En SWOT-analyse er en metode for å identifisere en organisasjons styrker og svakheter, samt muligheter og utfordringer i markedet.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.