Om organisasjonen

Vil du være med å bidra til et trygt og inkluderende ungdomsmiljø? Bli med på prosjekt om å videreutvikle Flatås IL ungdomsklubb!

Flatås IL (idrettslag) ble stiftet for å gi beboerne i Flatåsen-området et tilbud om organisert idrettsaktivitet. Gjennom årene har klubben vokst og utviklet seg og blitt en viktig del av lokalsamfunnet. Flatås IL tilbyr en rekke idrettsaktiviteter for både barn, unge og voksne, og har som mål å fremme idrettsglede, fellesskap og sunn livsstil i nærmiljøet.

Klubben legger stor vekt på det sosiale aspektet ved idretten og arrangerer aktiviteter, samlinger og arrangementer som bidrar til å styrke fellesskapet blant medlemmene og lokalmiljøet. Dette inkluderer også dugnader og frivillighetsarbeid som er viktig for klubbens drift og utvikling.
 
Våren 2024 åpnet de en ungdomsklubb for ungdom mellom 13-17 år. Målet er å tilby et trygt og inkluderende miljø hvor ungdom kan møtes, delta i aktiviteter, utvikle ferdigheter, få veiledning og bygge vennskap.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Ungdomsklubben er fremdeles i en etableringsfase, men har vist seg å være et populært tilbud for ungdommene. En av de største utfordringene for klubben er å sikre en videre finansiering, da støtten fra Gjensidigestiftelsen går ut sommeren 2025. Klubben ønsker ekstern bistand til å lage en enkel strategi og håndfast plan for videre drift og som kan benyttes i innsalgsarbeid overfor aktuelle økonomiske støttespillere.

Målet med prosjektet er å få på plass en visjon som gir et bilde av ungdomsklubbens ambisjoner, og som sikrer en felles forståelse blant medlemmer og interessenter om formålet med ungdomsklubben og veien videre.

Teamet skal:

  • Gjennomføre en situasjonsanalyse av eksisterende formål og visjon, samt en vurdering av nåværende situasjon og fremtidige behov. Hva fungerer bra? Hvilke hindringer eksisterer?
  • Beskrive et overordnet formål og en visjon for ungdomsklubben.
  • Utarbeide en enkel strategiplan for 2025-2026 med hovedfokus på videre drift og finansiering. 
  • Lage en konkret handlingsplan, med stort fokus på klubbens implementeringskapasitet.

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, strategi, organisasjonsutvikling, kommunikasjon, salg, prosjektmentor.

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

  • Arbeidssted Trondheim
  • Oppstart Oppstart i august/september, 3 mnd. varighet
  • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik lager man en styringspyramide

Styringspyramiden er et verktøy som brukes for å oppsummere og visuelt fremlegge en bedrift sin strategi. Til sammen vil de fem feltene oppsummere en bedrift sin strategi.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.