Om organisasjonen

Uten noe betydningsfullt å fylle dagene med, er det lett å glemme sin egen verdi. Vi alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte og tilhøre et fellesskap!

I Norge finnes 22, snart 23 små og store Fontenehus som tilbyr et arbeidsrettet, sosialt fellesskap som bygger tillit og skaper tilhørighet for mennesker som sliter psykisk. Fontenehus Norge er en paraplyorganisasjon som jobber for å støtte og utvikle Fontenehusene i Norge gjennom kvalitetssikring, økonomisk forutsigbarhet og gode faglige rammeverk. Sentralt er tilbudet om overgangsarbeid OA (lønnede stillinger for medlemmer i ekstern bedrift) samt tilbud om studiestøtte.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Funn fra et nylig gjennomført masterstudie viser variasjon i hvordan OA praktiseres. Opplæring av medarbeidere som er med OA kan være mangelfull og tilfeldig lagt opp. Dette fører til usikkerhet hos medarbeiderne. Fontenehus Norge ser at opplæring generelt er en utfordring, ikke bare innen OA. De har derfor utarbeidet en verktøykasse for jobb- og studiestøtte. Fra før har de dreiebok for oppstart av nye Fontenehus samt en administrativ støttepakke for daglige ledere. Alt opplæringsmateriellet er imidlertid fragmentert, mangler struktur og er ikke lett tilgjengelig. Derfor ønsker Fontenehuset Norge nå hjelp til å utvikle et felles system for opplæring og informasjonsdeling som kan komme alle Fontenehusene i Norge til gode.

Målet med prosjektet er å legge til rette for best mulig informasjons-, lærings- og erfaringsdeling på tvers av Fontenehusene.

Teamet skal:

  1. Kartlegge tilgjengelig opplæringsmateriell/best practise på overgangsarbeid, studiestøtte og andre sentrale tilbud:
    • Hos Fontenehuset Norge

    • Ute hos de ulike Fontenehusene

  2. Utarbeide et system og en rutine for tilgjengeliggjøring og implementering av informasjon for alle Fontenehusene

  3. Utarbeide en handlingsplan med prioritering av aktiviteter og timing

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, innsiktsarbeid, erfaring med systemutvikling, HR/onboarding, pedagogikk/kommunikasjon, implementeringsarbeid, prosjektmentor.

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

  • Arbeidssted Oslo
  • Oppstart Oppstart i august/september
  • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.