Om organisasjonen

Rutiner – Mestringsfølelse – Sosialisering. Uten noe betydningsfullt å fylle dagene med, er det lett å glemme sin egen verdi.

Vi alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte og tilhøre et fellesskap. Fontenehuset Fredrikstad er et lavterskel arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for de som av ulike årsaker har falt utenfor ordinært arbeidsliv. På Fontenehuset er medlemmer og ansatte kolleger som sammen sørger for driften av huset. Sammen med administrasjonen tar medlemmene ansvar for rengjøring, matlaging, kommunikasjon, administrative oppgaver og vedlikehold. I tillegg kan de få studiestøtte, arbeidstrening, veiledning og kurs.

Fontenehus er et internasjonalt konsept med over 300 hus, fordelt på 33 land. Fontenehuset Fredrikstad er et av 22 Fontenehus i Norge. De åpnet dørene i 2021, og har i løpet av de siste to årene vokst til 200 medlemmer. Per dags dato er etterspørselen langt større enn hva Fontenehuset Fredrikstad har kapasitet til å ta i mot. På sikt, er målet er at alle som trenger et fontenehus, skal få et fontenehus.

Pro bono-prosjektet

Fontenehuset Fredrikstad finansieres per i dag med en 50/50-modell, hvor Helsedirektoratet matcher støtten Fontenehuset får fra Fredrikstad kommune. Fontenehuset Fredrikstad har hatt høyere vekst enn forutsatt, og huset opplever et stort potensial til å utvikle seg og vokse.
Til dette er ikke eksisterende finansieringsmodell tilstrekkelig.

Fontenehuset ønsker derfor å etablere flere strategiske næringslivssamarbeid. Målet er å finne 5 store aktører i Fredrikstad som ønsker å skape verdi – sammen med Fontenehuset.

Teamet skal:

  • Kartlegge og identifisere mulige samarbeidspartnere
  • Utarbeide strategi og handlingsplan for hvordan Fontenehuset Fredrikstad kan gå frem i møte med disse samarbeidspartnerne
  • Hva skal de kommunisere, og med hvem?
  • Hvordan gå fram for å etablere langsiktige samarbeid?
  • Hvordan kan samarbeidet bli toveis, og ikke enveis?

Fredrik Brostrøm-Hansen,
Prosjektleder

Ann Elin Fagerland,
Pro bono-konsulent

Hege Bongard,
Pro bono-konsulent

Thorild Raae Hermansen,
Pro bono-konsulent

Siri M. L. Joli,
Prosjektmentoor

icon-quote-left

Teamet som bisto oss har vært engasjerte, inspirerende, innovative. De har bidratt til å øke vår kompetanse og innovasjon på hvordan vi videre får til en god organisasjonsutvikling. Teamet har vært utrolig gode på å forstå oss, og finne gode måter å hjelpe oss videre på.

– Christine Paus Bjørnstad,
Daglig leder

Fontenehuset Fredrikstad er et lavterskel, arbeidsorientert klubbhus for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Fontenehus er et internasjonalt konsept med over 300 hus, fordelt på 33 land. Fontenehuset Fredrikstad er et av 22 Fontenehus i Norge. De åpnet dørene i 2021, og har i løpet av de siste to årene vokst til 200 medlemmer. Per dags dato er etterspørselen langt større enn hva Fontenehuset Fredrikstad har kapasitet til å ta i mot. På sikt, er målet er at alle som trenger et fontenehus, skal få et fontenehus.

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik gjennomfører du en workshop

En workshop innebærer å samle en gruppe mennesker for å finne nye løsninger på et problem eller skape felles forståelse for ulike deler av organisasjonens virksomhet.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.