Om organisasjonen

Rutiner - Mestringsfølelse - Sosialisering. Uten noe betydningsfullt å fylle dagene med, er det lett å glemme sin egen verdi.

Vi trenger alle å bli sett, hørt, være til nytte og tilhøre et fellesskap. Fontenehuset Oslo Øst er et lavterskel arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for de som av ulike årsaker har falt utenfor ordinært arbeidsliv. På Fontenehuset er medlemmer og ansatte kolleger som sammen sørger for driften av huset. Sammen med administrasjonen tar medlemmene ansvar for rengjøring, matlaging, kommunikasjon, administrative oppgaver og vedlikehold. I tillegg kan de få studiestøtte, arbeidstrening, veiledning og kurs.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Pro bono-teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Fontenehuset Oslo Øst;

  • Konseptualisere hva Fontenehuset Oslo Øst skal tilby (kurs, seminar, lunsjforedrag, IA-sertifisering eller lignende) for eks gjennom workshop.

  • Utarbeide et salgbart konsept som vil besvare virksomheters/bedrifters behov for rapportering på sosial bærekraft.

  • Utarbeide en innsalgsstrategi og en innsalgspresentasjon for å nå ut til potensielle virksomheter/bedrifter.

Minna Nykanen,
Pro bono-prosjektleder

Josefine Børufsen Ness,
Pro bono-konsulent

Ida Martine Worum,
Pro bono-konsulent

Silje Sandquist,
Pro bono-konsulent

Klaus Breivik,
Pro bono-konsulent

Paal Leveraas,
Pro bono prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

Utrydde fattigdom
God helse og livskvalitet
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Eline Anvik

Prosjektkoordinator
94 84 11 93
eline@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik gjennomfører du en workshop

En workshop innebærer å samle en gruppe mennesker for å finne nye løsninger på et problem eller skape felles forståelse for ulike deler av organisasjonens virksomhet.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.