Om organisasjonen

Rutiner – Mestringsfølelse – Sosialisering. Uten noe betydningsfullt å fylle dagene med, er det lett å glemme sin egen verdi.

Vi trenger alle å bli sett, hørt, være til nytte og tilhøre et fellesskap. Fontenehuset Rygge er et lavterskel arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for de som av ulike årsaker har falt utenfor ordinært arbeidsliv. På Fontenehuset er medlemmer og ansatte kolleger som sammen sørger for driften av huset. Sammen tar alle ansvar for rengjøring, matlaging, hagestell, vedlikehold, kommunikasjon og administrative oppgaver. I tillegg kan medlemmer få studiestøtte, arbeidstrening og kurs rettet mot å komme tilbake på skole eller i arbeid.

Fontenehus er et internasjonalt konsept med over 300 hus, fordelt på 33 land. Rygge er et av 22 Fontenehus i Norge. De åpnet dørene i 2016, og har per dags dato en medlemsmasse på omkring 200 medlemmer.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Fontenehuset Rygge finansieres i all hovedsak gjennom en 50/50-modell, hvor Helsedirektoratet speiler det årlige beløpet Fontenehuset mottar fra Moss kommune. Denne modellen er sårbar, ettersom en potensiell nedgang i kommunal støtte gir tilsvarende nedgang i direktoratmidler. Det er derfor et mål for Fontenehuset å få en mer stabil og trygg økonomi for å kunne videreutvikle sitt tilbudet sitt. Pro bono-teamet skal foreslå en bærekraftig driftsmodell med fokus på økonomi for de neste 3 årene. Kontakten mellom teamet og prosjektmottaker foregår i samskaping med et utvalg medlemmer, for å ivareta Fontenehusets verdier om likverd samt sikre best mulig grunnlag for måloppnåelse.

Teamet skal:

  • Kartlegge dagens driftsmodell, f.eks i en SWOT analyse
  • Utarbeide en liste over potensielle fremtidige inntektsstrømmer og kartlegge eventuelle hindringer eller suksessfaktorer for å oppnå støtte
  • Kartlegge hvilken kapasitet fra organisasjonen oppfølgingen av de ulike inntektsstrømmene krever
  • Lage en konkret handlingsplan med prioritering for 2024

Øystein Djupvik,
Prosjektleder

Kristian Inderberg,
Pro bono-konsulent

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen,
Pro bono-konsulent

Maria Banner,
Pro bono-konsulent

Øystein Høsteland Sundby,
Pro bono-konsulent

Lars Fredriksen,
Pro bono-konsulent

Ann Christin Slettvold,
Prosjekt mentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.