Om organisasjonen

Blå Kors Kristiansand, Fellesverket v/Røde Kors Kristiansand og Kirkens ungdomsprosjekt (KUP) er tre organisasjoner som jobber for å legge til rette for at barn og ungdom i Kristiansand skal ha trygge arenaer hvor de føler mestring og tilhørighet. Blå Kors og Fellesverket tilbyr åpne møteplasser for ungdom med tilbud som leksehjelp og aktiviteter, mens KUP tilbyr individuell hjelp til barn og unge etter henvisning.

Kristiansand kommune har ledet et tre-årig samarbeidsprosjekt (2020-2023) mellom seg og frivillige organisasjoner i kommunen kalt “For ALLE”. Blå Kors, Røde Kors og KUP har vært med siden oppstart, og fikk i 2024 tildelt midler til et treårig samarbeid fra Sparebankstiftelsen SR-bank.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Når tre organisasjoner skal samarbeide, behøves organisering og struktur. Per dags dato eier Blå Kors prosjektet med én lønnet prosjektlederstilling i spissen. Prosjektleder skal samarbeide med én kontaktperson fra Fellesverket, og én fra KUP. Partenes roller er ennå ikke definert. Målet med prosjektet er at organisasjonene kan spille på hverandres ulikheter, styrker og erfaringer - slik at det samlede tilbudet til ungdom i Kristiansand blir best mulig.

Teamet skal:
Pro bono-teamet skal lose de tre samarbeidspartnerne gjennom det innledende planleggingsarbeidet, ved å fasilitere workshops hvor de hjelper “for ALLE” med å:


  1. Formulere felles formål, visjon og målsetting for prosjektet

  2. Lage felles spilleregler for kommunikasjon i samarbeidet, med en strategi for hvordan potensielle utfordringer eller konflikter bør håndteres

  3. Utarbeide en fordeling av ansvarsområder og roller i prosjektet

  4. Utarbeide ønsket målbilde etter endt prosjektperiode på tre år

  5. Utarbeide et årshjul for 2024/2025 med aktiviteter og milepæler som for ALLE ønsker å oppnå, og som kan evalueres etter endt periode


Kjartan Topstad Konradsen,
Pro bono-prosjektleder

Torill Neset,
Pro bono-konsulent

Eileff Fiskå,
Pro bono-konsulent

Stian Brødsjø,
Pro bono-konsulent

Prosjekt med fokus på

Mindre ulikhet
Samarbeid for å nå målene

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.