Om organisasjonen

Stiftelsen Framtidshavet sin strategi «Clean the fjords» handler om å gjennom initiativ og erfaring, kunne bygge en modell for bærekraftig rydding av fjordsystemet.

Fjordene i Norge, og andre steder, er særegne systemer som trenger en god modell for rydding. Her snakker vi om en modell som tar for seg Hvordan starte et initiativ, til Hvordan rydde en fjord.

Høsten 2024 skal Sognefjorden, verdens lengste isfrie fjord, ryddes for plast. Her er din mulighet til å bidra!

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

For å lykkes med aksjonen i september 2024 er en avhengig av å mobilisere blant annet skoler, kommuner, fylket, næringslivet, politikere og frivillige organisasjoner. Dette vil bli et felles løft og en stor “happening” for hele regionen.

Målet med vårt felles prosjekt er å skape mest mulig engasjement rundt aksjonen, og bidra til en massemønstring fra de aktuelle målgruppene.

Prosjektet skal levere følgende:

  1. Gjennomføre en analyse av tidligere og nåværende kommunikasjonsarbeid, inkl. gjennomgang av nettsider med mulige forbedringsområder.

  2. Basert på analysen, utvikle en helhetlig kommunikasjonsstrategi for Framtidshavet, som skal strekke seg frem til 31.12.24. Denne strategien skal også inkludere perioden etter gjennomføringen av selve aksjonen.

  3. Utarbeide en kommunikasjonsplan for prosjektet i den angitte perioden, slik at alle aspekter av kommunikasjonen blir grundig planlagt og koordinert.

  4. Produksjon av relevant digitalt kommunikasjonsmateriell innenfor teamets kapasitet, med fokus på å møte prosjektets mål og behov. Dette skjer i samarbeid med grafisk designer som allerede er engasjert av Framtidshavet.

Hva ønsker vi å oppnå med dette prosjektet:

  1. Lage en mal/tidslinje for hvordan jobbe med kommunikasjon i tilsvarende prosjekter.

  2. Gjøre det enklere for administrasjonen å prioritere og planlegge i det operative arbeidet.

  3. Bidra til effektivt og målrettet kommunikasjonsarbeid, som støtter opp under prosjektets overordnete målsettinger.


Ingeborg Morken,
Pro bono prosjektleder

Marvel Skreien Stigen,
Pro bono-konsulent

Petter Hovland,
Pro bono-konsulent

Geir Holen,
Pro bono-konsulent

Trond Wincentsen,
Pro bono-konsulent

Elaine Næss,
Pro bono-konsulent

Helene Myking,
Pro bono prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Kjetil Sælen

Regionsansvarlig Vestland
41 00 35 00
kjetil@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.