Om organisasjonen

Stadig flere kommuner sliter med levekårsutfordringer som inaktivitet, utenforskap, skolefrafall og kriminalitet blant ungdom. Samtidig rapporterer ungdom at de savner felles møteplasser hvor de kan utfolde seg både fysisk, sosialt og kreativt. Det er her GAME kommer inn i bildet.

GAME er en internasjonal frivillig organisasjon som ble etablert i Danmark i 2002. GAME arbeider for sosial endring gjennom ungdomsledet gatesport og kultur. I Danmark er GAME etablert med hovedkontor i København og fire selvstendige “GAME Streethouse" i København, Esbjerg, Aalborg og Viborg.

Nå har tiden kommet for å få på plass Norges første GAME Streathouse, gjennom en pilot i Arendal. Her vil gateidrett og gatekultur stå i sentrum, med ungdom i førersetet. Ungdom utdannes til ungdomsledere og tar selv eierskap og ansvar for å drifte de ulike aktivitetstilbudene etter skoletid. På dagtid er det ønskelig å etablere et “drop out-tilbud” som kan bidra til å finansiere driften av huset.

Målet med piloten er å bane vei slik at flere kommuner kan utvikle tilpassede GAME-tilbud i sine lokalsamfunn. GAME Norge er allerede i dialog med OBOS angående etablering av neste Streethouse i Oslo - og er langt fremme i prosessen med å søke midler og tilknytte seg ressurspersoner for videre skalering.

Prosperastiftelsen skal bistå med kvalitetssikring av driftsmodell for Streethouse-piloten i Arendal.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Game Norge ønsker hjelp til kvalitetssikring av planlagt driftsmodell for Streethouse Arendal. Teamet skal derfor “gå deres forretningsmodell i sømmene” for å kartlegge hvilke aktiviteter de bør fokusere på, for å sikre tilstrekkelige driftsmidler til å dekke to heltidsansatte. Målet med pro bono-prosjektet er å foreslå en bærekraftig driftsmodell som er overførbar til andre byer og kommuner som et ledd i GAME Norge sin nasjonale skalering.

I tett samarbeid med nøkkelpersoner i GAME Norge og gjennom å innhente kunnskap og erfaring fra GAME Danmark, skal teamet:

  • Kartlegge hvilke aktiviteter som bør inngå i Streethouse Arendal sin driftsmodell, både på dagtid og på kveldstid, for å sikre en bærekraftig økonomisk modell som enkelt kan overføres til flere byer

  • Komme med strategiske anbefalinger til hvilke områder innenfor driftsmodellen som kan inngå i en nasjonal driftsmodell

  • Utarbeide en handlingsplan med forslag til hvordan GAME Norge kan etablere foreslått driftsmodell

Torstein Syvertsen,
Pro bono-prosjektleder

Kjetil Faye Lund,
Pro bono-konsulent

Bjørn Otto Eliassen,
Pro bono-konsulent

Ann Helén Morka,
Pro bono-konsulent

Marion Lerbo Baghdadi,
Pro bono-konsulent

Susanne Halonen-Manner,
Pro bono-konsulent

Trond Erik Bognø,
Pro bono prosjektmentor

Stine Karin Håtuft,
Pro bono ressurs

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik analyserer du om dine inntekter og kostnader er i balanse

Break-even analyse brukes til å beregne når inntektene er tilstrekkelige til å dekke kostnadene. Verktøyet kan brukes for hele virksomheten eller på et prosjekt eller arrangement.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.