Om organisasjonen

Bergen Håndball

I kraft av sin rolle som toppidrettsklubb ønsker Bergen Håndball gjennom handlinger å gjøre en forskjell. Deres visjon er: – Å være en toppklubb for hele Bergen. Både for nåtiden men også for fremtiden!

Bergen Håndball er så mye mer enn bare sport og hva som skjer på håndballbanen. Prosjektet Bergen Håndball baserer seg på å skape begeistring og tro på en bedre fremtid gjennom ulike prosjekter og virkemidler.

Gimle Basket

Gimle Basket er både en bredde og eliteklubb. Dei er Norgesmestere for herrer i både 2022 og 2023 og er klubben med flest Kongepokaler for kvinner.

Det som likevel beskriver Gimle aller best er det de så stolt kaller «Gimlekulturen». Det er felleskap, inkludering, basketglede på tvers på av generasjoner og kjønn, det er treningskulturen og det er ikke minst Gimlehallen som er deres medlemmers andre hjem.

Begge klubbene ønker å være samfunnsengasjert aktører og i den forbindelse er de veldig glade for å samarbeide om prosjektet «Små helters støttefond». De vet hva det å være en del av et idrettsmiljø kan bety for unge og har et stort ønske om å bidra til dette for flere.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er å bygge en bærekraftig modell for fondet “ Små helters støttefond”

Prosjektet skal levere følgende::

  1. En anbefaling rundt fondets organisasjonsform, med nødvendige dokumenter på plass.

  2. Vedtekter for drift av fondet, inkl. søknads og tildelingsprosesser

  3. Et årshjul med aktuelle aktiviteter, inkl en kommunikasjonsplan

  4. Informasjon til aktuelle nettsider

  5. Ansvarsmatrise

Hva ønsker vi å oppnå med dette prosjektet:

  1. En modell som sikrer kvalitet og trygghet for alle involverte.

  2. Tydelige ansvarsforhold i driften av fondet

  3. Et fond som hjelpet flest mulig utfra fondets vedtekter.

Helge Bull Madsen,
Pro bono-prosjektleder

Svein Erik Såtendal,
Pro bono-konsulent

Tone Byholt Rødal,
Pro bono-konsulent

Karl Otabor,
Pro bono-konsulent

Jeanett Nilsen,
Pro bono-konsulent

Mona Spjelkavik,
Pro bono-prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Kjetil Sælen

Regionsansvarlig Vestland
41 00 35 00
kjetil@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.