Om organisasjonen

Hadde det ikke vært fint å samle all informasjon om norske planter i en digital plantedatabase for å effektivt kunne finne de plantene som passet akkurat i din hage eller ditt byggeprosjekt?

Hageselskapet er en landsomfattende, ideell kultur- og miljøorganisasjon som arbeider for å fremme hageglede og formidle kunnskap om bærekraftig hagekultur, naturmangfold og grønne omgivelsers positive helseeffekter.

Hageselskapet har sammen med NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og FAGUS (Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren) igangsatt arbeidet med å utvikle en digital kunnskapsbase: Plantevalg.no. Tjenesten baserer seg på Hageselskapets Sortsliste (2005) og NBMU’s kompendium for plantekunnskap og landskapsplanter.

Målgrupper for tjenesten er

  • Utdanning/ forskning

  • Proffbransjen: landskapsarkitekter/ ingeniører, anleggsgartnere, byggherrer osv

  • Privatpersoner og grøntfaglige miljøer med hageinteresse

Hageselskapet ønsker at Prosperastiftelsens pro-bono team skal hjelpe med prissetting ogpr salgsargumenter for hver av målgruppene og handlingsplan for salgsarbeidet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

I første kvartal 2024 skal nettsidens første versjon lanseres. De ønsker å få etablert en bærekraftig og non- profit tjeneste, der inntektene av abonnement/lisenser skal sikre kontinuerlig oppdatering, drift og videreutvikling.

Teamet skal:

  • Utvikle en prissettingsstrategi for de ulike målgruppene

  • Utarbeide en enkel plan for kommunikasjon med salgsargumenter for hver av målgruppene

  • Lag en handlingsplan for salgsarbeid og i 2024 og første halvdel av 2025.

Jonas Christensen,
Pro bono-prosjektleder

Elisabeth Grændsen,
Pro bono-konsulent

Simon Einarsen,
Pro bono-konsulent

Yngve Holtberget,
Pro bono-konsulent

Dorothy Billett,
Pro bono prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

Livet på land

Kontaktperson for prosjektet

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator
91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.