Om organisasjonen

I en bydel med høy grad av utenforskap og med lav tilfredshet til eksisterende kulturtilbud, jobber Stiftelsen Holmlia Kulturhavn for å etablere en kulturarena på Holmlia. Målet er å skape et mangfoldig kulturtilbud for befolkningen i Søndre Nordstrand hvor alle føler seg velkomne.

Holmlia Kulturhavn ble stiftet i 2021, og består i dag av ett årsverk og 17 frivillige. I 2023 hadde de over 5000 besøkende på 36 ulike arrangementer. Per i dag foreligger en midlertidig leieavtale av et lite restaurantlokale på Holmlia senter ut mars 2024.

Pro bono-prosjektet

Grunntanken til Holmlia Kulturhavn er at de skal være en kulturarena på Holmlia. Dette krever et eget og stabilt lokale. Per dags dato leier HK et nedlagt restaurantlokale, som ikke på langt nær er nok til å romme alt hva de ønsker å tilby. Målet med prosjektet er å utvikle et verdigrunnlag som tydelig viser hvilke positive ringvirkninger og krefter Holmlia Kulturhavn kan bidra med i lokalmiljøet, dersom de har et egnet lokale.

Teamet skal:

  • Utarbeide en grov konseptskisse som viser hva Holmlia Kulturhavn trenger i form av areal, fasiliteter og ressurser

  • Utarbeide et verdigrunnlag som synliggjør hvilke krefter som kan utløses dersom man hadde egnede lokaler

  • Utarbeide en plan for hvordan Holmlia Kulturhavn kan gå frem i dialog med OBOS for å nå frem med sitt budskap

Knut Sundby,
Pro bono prosjektleder

Karin Humerfelt Eckhoff,
Pro bono-konsulent

Erlend Glad,
Pro bono-konsulent

deg?

Janne Karin Sande,
Pro bono-konsulent

Andrine Gran,
Pro bono-konsulent

Linn Huse-Amundsen,
Pro bono prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik jobber du med partner/ sponsorstrategi

Partnerstrategi er et verktøy som hjelper deg i arbeidet med å få på plass en eller flere partnere/sponsorer. Artikkelen omhandler hvem, hva, hvorfor, og hvordan du kan gå frem.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.