Om organisasjonen

Prosperastiftelsen er et nettverk av ca 1500 pro-bono konsulenter som driver med kompetansebasert frivillighet. Stiftelsen løser forretningskritiske utfordringer for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører slik at de kan fokusere på det de er best på; løse samfunnsutfordringer. Prosperastiftelsen gjennomfører prosjekter innen økonomi, strategi, vekst og markedsføring.

Pro bono-prosjektet

Prosperastiftelsen feirer 10 årsjubilieum i 2024 og har i løpet av denne perioden gjennomført 400 prosjekter for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører!

Alle de gjennomførte prosjektene inneholder løsninger på ulike problemstillinger som er tilpasset den enkelte organisasjon, men som i mange tilfeller vil kunne være verdifulle for andre prosjekter og organisasjoner.

Hvordan kan Prosperastiftelsen hente ut enda mer verdi fra de 400 gjennomførte prosjektene gjennom deling og gjenbruk?

Det største behovet er å kunne finne tilbake til de gode løsningene, på en digital måte.


Teamet skal:

  • Hente innsikt: Kartlegge behovene fra Prosperastiftelsen, organisasjoner og samarbeidspartnere

  • Utarbeide løsningsforslag: Skissere hvordan en minimumsløsning uten behov for store utviklingskostnader kan se ut (f.eks ved bruk av no-coding plattformer). Vurdere om man kan bygge videre på eksisterende løsning for lagring av tidligere prosjektrapporter.Prosjekt med fokus på

Samarbeid for å nå målene

Kontaktperson for prosjektet

Eline Anvik

Prosjektkoordinator
94 84 11 93
eline@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.