Om organisasjonen

Vår by, våre ungdom! Det er viktig og godt å høre til i et fellesskap som er åpent, inkluderende og støttende. Kudos åpnet dørene i 2020 for å være en trygg møteplass og et mulighetshus for ungdom i Kristiansand. Kudos består av kafé, ungdomskjeller, et bredt spekter av aktivitetstilbud og Kudos jobb. Kudos jobb satsningen ble etablert for et år siden og deres visjon er å få unge som er mellom 15 og 24 år ut i arbeidslivet. Ungdommen får en god opplæringsplan og oppfølging slik at første møte i arbeidslivet skal bli bra.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet Kudos jobb & eldreomsorg er tredelt:

  • Ansette ungdommer i deltidsjobber noe som gir erfaring og en egeninntekt

  • Bidra til å redusere ensomhet blant eldre og aktivisere dem

  • Øke interesse blant ungdom for helse og omsorgssektoren som karrierevalg

Basert på tilgjengelig innsikt og ved behov teamets eget innsiktsarbeid, skal teamet i nært samarbeid med Kudos jobb;

  • Kartlegge dagens barrierer og definere kritiske suksessfaktorer i et potensielt varig samarbeid med kommunen. .

  • Innhente gode brukerhistorier knyttet til ansatte i Kudos jobb

  • Lage et spisset og selgende budskap som beskriver Kudos jobb & eldreomsorg

  • Utarbeide en innsalgspresentasjon og one-pager for bruk i møte med kommunen

  • Lage en handlingsplan for hvordan Kudos skal gå fram med innsalgsarbeidet

Fredrik Grindland,
Pro bono prosjektleder

Eilef Fiskå,
Pro bono konsulent

Kerstin Maron-Wenzek,
Pro bono konsulent

Stian Brødsjø,
Pro bono konsulent

Cecilie Egholm,
Pro bono konsulent

Trond Erik Bognø,
Pro bono mentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.no



Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.