Om organisasjonen

Kragerø Seilforening har flere gode ideer til hvordan de kan skape både idrettsglede rundt seiling og en sosial møteplass for folk i Kragerø og sommergjester, i flotte naturområder på Saltneven. Seilforeningen arbeider med en langsiktig plan om videreutvikling av Saltneven for å gjøre den mer attraktiv for foreningens medlemmer, men også som gjestehavn og som utleieobjekt for forskjellige arrangementer/eventer/selskaper. I første fase av utviklingsplanen skal gjestehavnen videreutvikles med ytterligere bryggekapasitet og en ny sjøbu som vil kunne brukes som samlingssted for medlemmer og båtgjester.

Målsettingen er å formidle alt det Saltneven har å by på til flere, samt at økte inntekter fra Saltneven skal bidra til å trygge Seilforeningens økonomi og muliggjøre økt aktivitet – og derved være med å understøtte foreningens ønske om å fremme «Seilglede for alle generasjoner».

Seilforeningen er landets eldste seilforening og har per i dag ca 220 medlemmer. De arrangerer blant annet sommerleire, i fjor tok de imot 200 barn og unge seilere over fem sommeruker. I tillegg arrangeres lavkost seiling for barn og unge gjennom sommerhalvåret, Kragerø Seilsportliga og flere regattaer i løpet av sommeren.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Kragerø Seilforening skal få hjelp av pro bono-teamet til å markedsføre Saltneven gjennom aktivitetene, eventene og tilbudene som er knyttet til øya. Gjestehavnen skal være i fokus i kommunikasjonsarbeidet og med hovedmålgruppe seil-og motorbåtfolk på tur langs kysten. Gjennom tett samarbeid med nøkkelpersoner i Kragerø Seilforening, basert på tilgjengelig informasjon og eget innsiktsarbeid (feks intervjuer, spørreundersøkelser) skal pro bono-teamet:

 • Definere målgrupper for Gjestehavnen
  • Hvordan ser dagens målgruppe ut og kan den utvides?

 • Kartlegge egenskapene ved Gjestehavnens tilbud og gode brukerhistorier. Noen spørsmål kan feks være;
  • Hva tiltrekker gjester til gjestehavnen?

  • Kommer folk tilbake flere ganger?

  • Kan gjestene tilbys et utvidet tilbud enn de får i dag?

 • Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for tre år frem i tid, som retter seg mot relevant målgruppe på egnede plattformer med engasjerende budskap

 • Handlingsplan for kommunikasjon for de neste 12 månedene (målgruppe, budskap, frekvens, kanaler)

Kontaktperson for prosjektet

Eline Anvik

Prosjektkoordinator
94 84 11 93
eline@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.