Om organisasjonen

Arbeidsledigheten er høyere blant mennesker med innvandrerbakgrunn. Mange kommer tilflyttende til Norge med ressurser, idéer og erfaring med å drive egne firmaer i sitt hjemland, men det å starte egen bedrift er krevende; både administrativt, juridisk, kulturelt og språklig.

MIKS Ressurssenter er et flerkulturelt kompetansesenter som gjennom prosjekter, kurs og rådgivning arbeider for at personer med innvandrerbakgrunn skal få øke sine muligheter til å delta i arbeids- og samfunnslivet.

Gjennom KIME Gründerprogram, som er et 16-ukers kurs for innvandrergründere, får deltakere lære om norsk næringsliv, markedsføring, organisasjonsutvikling og økonomi - med mulighet til å utvikle egen forretningsidé. Kurset er nyskapende og skiller seg fra andre entreprenørskapsprogrammer ved å tilby språktrening og samfunnsopplæring i tillegg til forretningsutvikling. KIME ble startet under pandemien med midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet samt Bergen kommune v/ næringsseksjonen og Vestland Fylkeskommune.

Prosperastiftelsen skal bistå MIKS med videreutvikling av gründerprogrammet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

52 deltakere har til nå gjennomført programmet, hvorav 23 har startet egen bedrift. Til tross for dette opplever mange at de trenger støtte etter at de har startet egen bedrift. Målet med prosjektet er derfor å bistå KIME med å utvikle et støttetilbud etter endt program slik at flere lykkes med etableringen. På sikt er planen å starte et fysisk tilbud i Bergen, og etter hvert også et digitalt tilbud slik at innvandrergründere i hele Norge kan benytte seg av det.

Teamet skal:

  • Kartlegge behovet for oppfølging etter endt gründerprogram

  • Utarbeide konkrete forslag til hvordan KIME kan støtte deltakerne etter endt program

  • Lage en handlingsplan for 2025 med prioritering og timing

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, organisasjonsutvikling, forretningsutvikling, sosialt entreprenørskap/grüderskap, strategi, prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Industri, innovasjon og infrastruktur
Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

  • Arbeidssted Bergen
  • Oppstart Oppstart i august/september, 3 mnd. varighet
  • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik brukes grunnleggende produktutviklings - prinsipper

I denne artikkelen gjennomgår vi grunnleggende produktutviklingsverktøy for å komme på en ide, og hvordan videreutvikle denne til et produkt. Produktutvikling er en kontinuerlig prosess.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.