Om organisasjonen

Å bli bedre kjent med våre ville vekster er som å tre inn en helt ny verden. Plutselig oppdager du mer og mer av det som finnes rundt deg, og det blir morsommere og mer spennende å utforske naturen. Norsk Botanisk Forening samler i dag 2300 medlemmer over hele landet, felles er et engasjement for ville planter, moser og lav i naturen.

Aktiviteter og turer er åpne for alle og er organisert av ildsjeler og frivillige i foreningen. Foreningen rekrutterer “floravoktere” som kartlegger og verner truede arter og arrangerer dugnader for å rydde vekk fremmede arter som Sitkagran fra naturen. De siste årene har foreningen hatt stor suksess med å rekruttere studenter og unge voksne gjennom sitt Ung Botaniker-prosjekt.

Over de neste tre årene skal foreningen etablere blomsterenger på 20 grunnskoler. Målet er å formidle kunnskap om artsmangfold og planteliv og vekke planteglede hos barn og unge. Nå ønsker de i sammen med et team fra Prosperastiftelsen å evaluere pilotprosjektet på Lakkegata skole og utvikle verktøy for å kunne evaluere, lære og utvikle Barnas blomstereng prosjektet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Formålet med prosjektet er å bidra til at Barnas blomstereng prosjektet lykkes best mulig, og at dette i sin tur bidrar til øke kunnskapen og interessen for norsk flora og naturvern blant barn og unge. Teamet skal gjennomføre et prosjekt som består av 2 deler: 

  1. Evaluering av pilotprosjektet på Lakkegata skole i Oslo, etablert i 2022.
    Dette innebærer å vurdere blant annet: Har aktivitetsdagen klart å vekke planteglede hos barn? Ser det ut til at blomsterenga vil fungere som læringsarena i videre undervisning? Har prosjektet vært ressurskrevende for skolen, lærere, elever? Vil det være ressurskrevende i fremtiden?
  2. Utarbeide et enkelt verktøy Botanisk Forening selv kan bruke for å evaluere de 20 neste Barnas blomsterengprosjektene. Det er ønskelig med evaluering av selve aktivitetsdagen samt en evaluering av blomsterengprosjektet etter tid i drift. Lærere, elever og frivillige deltakere skal være bidragsytere i evalueringen.


Gro Horgen,
Pro bono-prosjektleder

Kari Saanum,
Pro bono-konsulent

Ellen Lühr,
Pro bono-konsulent

Tina Steene,
Pro bono-konsulent

Ingrid Engvall,
Pro bono-konsulent

Maria Hård af Segerstad,
Pro bono-prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator
91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.