Om organisasjonen

Hvert år redder frivillige i Norske Redningshunder flere titalls liv. Hundepatruljene deltar årlig på over 500 leteaksjoner. Organisasjonen utdanner hunder, hundeførere og ledere til bruk i redningstjenesten, og utgjør en viktig del av Norges beredskapsapparat. NRH har i dag 2300 medlemmer fordelt på 17 distriktslag og 31 lokallag. All aktivitet knyttet til opplæring, utvikling og gjennomføring av leteaksjonene er basert på frivillig innsats.

I 2020 bisto et team fra Prosperastiftelsen NRH med å kartlegge hvordan NRH gjennom å endre organisasjonsstruktur kan frigjøre kapasitet og effektivisere driften, slik at NRH kan møte den økende etterspørselen etter bistand på best mulig måte.

I 2 år har en intern prosjektgruppe jobbet med å utarbeide forslag til ny struktur, med utgangspunkt i forrige Prosperaprosjekt. Dette forslaget til ny organisasjonsstruktur skal fremlegges med mål om vedtak på representantskapsmøte i juni 2024.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

NRH skal gå fra 3-trinns til 2-trinns organisering, hvor 17 distriktslag og 31 lokallag skal sammenslås til trolig 18 organisatoriske enheter. Målet med sammenslåingen er å “slippe heltene fri” – gjennom å sentralisere administrative oppgaver slik at lokale hundeførere får mer tid til feltarbeid, trening og gjennomføring av aksjoner. Det er viktig å få mer likhet både i distriktene og i den operative ledelsen. Halvparten av distriktene opererer allerede med en to-trinns organisering per i dag, og fungerer godt.

Teamet skal:

  • Lage en strategi med en handlingsplan for hvordan NHR kan gå frem for å implementere ønsket organisasjonsstruktur. Viktige aspekter:
    – Innsalg av ny struktur til representantskapsmøte i juni 2024
    – Involvering av og forankring hos de frivillige
    – At lokallagene ikke opplever at de taper økonomisk på ny struktur
  • Bidra til å utarbeide et organisasjonskart med en skisse for de nye
    distriktenhetene, basert på eksisterende innsikt fra prosjektgruppa


Eddy Kjær,
Prosjektleder

Jonette Øyen,
Pro bono-konsulent

Sanjin Kazagic,
Pro bono-konsulent

Mikael Hole,
Pro bono-konsulent

Magnus Hundin,
Pro bono-ressurs

Sven Kinden Iversen,
Prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

Industri, innovasjon og infrastruktur

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik gjennomfører du en workshop

En workshop innebærer å samle en gruppe mennesker for å finne nye løsninger på et problem eller skape felles forståelse for ulike deler av organisasjonens virksomhet.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.