Om organisasjonen

Foto: Per Åge Eriksen 


Kvinnehelsehus Oslo er et nyopprettet initiativ etablert av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). Dørene åpnet i april 2024 og er i første omgang et 3-årig prosjekt. Kvinnehelsehuset skal være et lavterskeltilbud for kvinner i Oslo-området som blant annet tilbyr informasjon om tilgjengelig helseinformasjon, samtalegrupper, kurs, språktrening og støtte, for å styrke sosiale nettverk og fremme integrering.


Kvinnehelsehuset er et lavterskeltilbud som skal være nyttig for alle, men spesielt tilrettelagt for kvinner i sårbare situasjoner, med tilbud om støtte, nettverk og kunnskap. Kvinnehelsehuset er et supplement til det offentlige helsetilbudet, som skal sikre tilgang til helsetilbud, aktiviteter, kunnskapsformidling og møteplasser for kvinner.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge eksisterende lavterskeltilbud til sårbare og utsatte kvinner i Oslo-området, med det formål å etablere samarbeid og bedre koordinering av tjenester. Prosjektet skal legge grunnlaget for at Kvinnehelsehus Oslo kan fungere som en brobygger mellom disse organisasjonene og kvinner som trenger hjelp, støtte og veiledning. Dette vil også være med på å posisjonere Kvinnehelsehus Oslo som et knutepunkt -og en kunnskapsarena.

Teamet skal i tett samarbeid med Kvinnehelsehus Oslo:

 • Kartlegge eksisterende lavterskeltilbud i frivillig sektor som retter seg mot kvinnehelseproblematikk i Oslo.

 • Lage en detaljert oversikt som oppsummerer kartleggingen, identifiserer muligheter og utfordringer, og gi anbefalinger for hvordan løsningen kan tilgjengeliggjøres for ansatte, frivillige og andre aktører.
  • Inkludert en oversikt med oppdaterte kontaktpersoner til de aktuelle organisasjonene.

 • Utarbeide en handlingsplan for 2025 for hvordan Kvinnehelsehus Oslo og andre aktører kan gå frem for å ta i bruk oversikten.

Ønsket kompetanse

 • Prosjektleder
 • Kjennskap til frivillig sektor
 • Strategi
 • Kommunal erfaring
 • Tjenestedesign
 • Sosionom
 • Prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Likestilling mellom kjønnene
Mindre ulikhet
Samarbeid for å nå målene

Kontaktperson for prosjektet

Eline Anvik

Prosjektkoordinator
94 84 11 93
eline@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

 • Arbeidssted Oslo
 • Oppstart Oppstart i august/september, 3 mnd. varighet.
 • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.