Om organisasjonen

Nesten 10 % av verdens plante- og dyrearter er i realiteten allerede utryddet. Har du lyst til å bli med å redde det som gjenstår av den vakre og viktige naturen vår?

Sabima er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Sabimas sekretariat består av 15 ansatte biologer, naturforvaltere, kommunikasjonsfolk og administrasjon som sprer kunnskap om økologiske sammenhenger og foreslår politiske løsninger. Målet er å sikre god forvaltning av biologisk mangfold, slik at vi stanser tapet av naturmangfold. For å øke kunnskapen om norsk natur jobber Sabima også sammen med medlemsforeningene med å samle informasjon om hvilke arter som finnes, og hvor. Sabima har politisk gjennomslagskraft, høy faglig anseelse og et solid nettverk i norsk samfunnsliv.

Sabima har nettopp vedtatt en ny strategi, der organisasjonsutvikling er et viktig tema. Prospera-teamet skal bistå Sabima med utarbeidelse av handlingsplan for organisasjonsutvikling, i tråd med det nye strategimålet.


Pro bono-prosjektet

Sabima ønsker å optimalisere måten de arbeider på. I strategien står det følgende om plan for organisasjonsutvikling: “Planen skal blant annet beskrive hvordan vi skal planlegge, prioritere, samarbeide og være smarte, nytenkende og løsningsorienterte i vårt daglige arbeid”.

Pro pono-teamet skal:

  • Kartlegge dagens situasjon, for eksempel med SWOT-analyse

  • Bistå med, og utarbeide handlingsplan for organisasjonsutvikling og konsepter for interne workshoper i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Sabima, slik at de kan jobbe enda bedre for å nå sitt mål om å utvikle og presentere konstruktive og gjennomførbare løsninger for å redde norsk natur.

Henning Klouman,
Pro bono-prosjektleder

Maria Kringlen Halvorsen,
Pro bono-konsulent

Silke Wenzel,
Pro bono-konsulent

Fátima Domínguez,
Pro bono-konsulent

Steinar Kyrkjebø,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Livet i havet
Livet på land

Kontaktperson for prosjektet

Eline Anvik

Prosjektkoordinator
94 84 11 93
eline@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik gjennomfører du en workshop

En workshop innebærer å samle en gruppe mennesker for å finne nye løsninger på et problem eller skape felles forståelse for ulike deler av organisasjonens virksomhet.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.