Om organisasjonen

Sammen er vi mindre alene.

Å forebygge ensomhet er noe av det viktigste vi kan gjøre for å fremme livskvalitet, god psykisk helse og forebygge sykdom og for tidlig død. Under pandemien merket Ås frivilligsentral at mange i nærmiljøet var ensomme – både enkeltpersoner og familier.

Etter pandemien utviklet Ås frivilligsentral og SOS-barnebyer konseptet “SAMMEN-familie”, hvor 5-7 familier ble koblet sammen gjennom fem sosiale aktiviteter i perioden februar til juni 2022. Målet var at familier fra ulike bakgrunner møttes og ble kjent gjennom lavterskelaktivitet, for å styrke sitt sosiale nettverk i lokalmiljøet. Disse møtene skapte mye glede – spesielt hos barna som var forventningsfulle, engasjerte og glade for de hyggelige møtene.

Piloten i Ås ble ferdigstilt juni 2022, og er nå klar til implementering i syv frivilligsentraler i Follo: Vestby, Frogn, Nesodden, Ski, Oppegård, Ås og Greverud Nærmiljøsentral. Samarbeidet mellom frivilligsentralene er politisk forankret gjennom strategien “Kommune 3.0”, hvor målet er økt samhandling og samarbeid på tvers av Follo-kommunene.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Frivilligsentralene i Follo har mottatt midler for 1 år fra Gjensidigestiftelsen til å opprette en 15% koordinatorstilling i hver sentral. Koordinatorene skal ha ansvar for implementering av SAMMEN-modellen.

Målet for pro bono-prosjektet er å utvikle en strategi for varig finansiering av SAMMEN-prosjektet. Det langsiktige målet er at hver av sentralene får finansiering til en 30%-stilling, slik at sentralene til sammen kan hjelpe 60 familier i Follo årlig.

Teamet skal:

  • Kartlegge dagens inntektskilder og vurdere potensiale for mer langsiktige samarbeid i form av f.eks flerårige avtaler
  • Gjennom innsiktsarbeid kartlegge hva som oppleves som hindringer i arbeidet med å få finansiering
  • Identifisere nye potensielle inntektskilder
  • Basert på funn i pkt. 1-3, lage en handlingsplan med prioritering og timing for 2024

Kristine Hessvik,
Prosjektleder

Elisabeth Fjærvoll Olsen,
Pro bono-konsulent

Yngve Holtberget,
Pro bono-konsulent

Marte Bulie,
Pro bono-konsulent

Vibecke Østby,
Pro bono-konsulent

Charlotte Arnø Storebakken,
Pro bono-konsulent

Peder Kvam,
Prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

Mindre ulikhet
God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.